Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Progresīvo tīmekļa lietotņu (PWA) un vienlapas tīmekļa lietotņu (SPA) izstrādes tehnoloģiju izpēte
Title in English Progressive Web Application (PWA) and Single Page Application (SPA) Development Technology Research
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Oksana Zavjalova
Reviewer T.Rikure,Dr.sc.ing,EU Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, IT Officer
Abstract Bakalaura darba tips - 3., produkta vai prototipa izstrāde. Bakalaura darbs veltīts izpētei, kā atšķiras progresīvie tīmekļa lietojumi (Progressive Web Applications – PWA) un vienlapas tīmekļa lietojumi (Single Page Applications – SPA) no ierastām mājaslapām. Autors darbā iztirzā abu tehnoloģiju funkcionalitāti un kas ir raksturīgs abiem lietojumiem – to priekšrocības un trūkumus. Pēc abu piedāvāto tehnoloģiju analītiskās izpētes, tiek izveidoti divi lietojumu prototipi ar visu analītiskajā daļā apskatīto funkcionalitāti, kur viens no tiem ir progresīvais tīmekļa lietojums, otrs vienlapas tīmekļa lietojums. Abi prototipi tiek izstrādāti balstoties uz lietojumu Instagram, abi lietojumi ir Instagram kloni, lai attēlotu un salīdzinātu abu tehnoloģiju funkcionalitāti. Pēc prototipu izstrādes, lietojumi tiek salīdzināti pēc ātrdarbības un analizēti iegūtie rezultāti. Pirmajā nodaļā apskatīti ierasto mājaslapu darbības principi. Otrajā nodaļā tiek analizēti un iztirzāti progresīvie tīmekļa lietojumi, to funkcionalitāte, kā arī šo lietojumu stiprās un vājās puses. Trešajā nodaļā tiek apskatīti vienlapas tīmekļa lietojumi, to funkcionalitāte, kā arī lietojumu stiprās un vājās puses. Ceturtajā nodaļā aprakstīti izstrādātie prototipi, iegūti dati par prototipu ātrdarbību un veikta analīze par iegūtajiem rezultātiem. Darba pamattekstā ir 42 lappuses, 38 attēli, 3 tabulas, 24 izmantoto literatūras avotu.
Keywords Progresīvais tīmekļa lietojums, Vienlapas tīmekļa lietojums, servisa strādnis, bezsaiste, paziņojumi, salīdzināšana, kešatmiņa, JavaScript
Keywords in English Progressive Web Application, Single Page Application, service worker, offline, push notifications, analysis, cache, JavaScript
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 27.05.2021 16:01:58