Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language Reemigrācijas iespēju izvērtējums Vidzemes plānošanas reģionā
Title in English Assessment of the Possibilities of Remigration in Vidzeme Planning Region
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kristīne Gorbunova
Reviewer Asoc.prof. I.Judrupa
Abstract Izstrādātā profesionālā bakalaura darba tēma ir “Reemigrācijas iespēju izvērtējums Vidzemes plānošanas reģionā”, darba autore ir RTU IEVF RICH0 4.studiju gada studente Dina Linda Mīlberga. Darba zinātniskais vadītāja ir pr. doc., Mg. oec. Kristīne Gorbunova. Bakalaura darbs sastāv no 51 lappuses, 14 tabulām, 11 attēliem, 12 pielikumiem. Profesionālā bakalaura darba mērķis ir izvērtēt reemigrācijas iespējas Vidzemes plānošanas reģionā un to attīstību nākotnē. Pētījums veikts ierobežotā laikā no 2021.gada 1. janvāra līdz 2021. gada 27. maijam. Darbam ir trīs daļas. Pirmajā daļā tiek skaidroti migrācijas teorētiskie aspekti tai skaitā darbaspēka tirgus mobilitātes teorētiskie aspekti, reģionu konkurētspējas ietekmējošie faktori un sabiedrības līdzdalības nozīme teritoriju attīstībā. Otrajā daļā tiek analizēta pašreizējā migrācijas situācija Valmierā, Vidzemes reģionā un Latvijā kopumā, kā arī analizēti teritoriju attīstības plānošanas dokumenti. Papildus tam, tiem apkopota informācija un statistikas dati par tādiem migrāciju ietekmējošiem faktoriem kā, piemēram, darbaspēka atalgojums pēc izglītības līmeņa, iedzīvotāju skaita izmaiņas un izstrādāta SVID analīze gan Vidzemes reģionam, gan Valmierai. Darba trešajā daļā tiek sniegti priekšlikumi, kā Valmieras pilsētai uzlabot reemigrācijas mārketinga saturu, veicināt tā popularizēšanu un ar kādiem risinājumiem atbalstīt reemigrantus atkarībā no izglītības un kvalifikācijas līmeņa darba tirgū. Darba rezultāti parāda to, ka vislielākais faktors, kas neļauj reemigrācijai Valmierā attīstīties ir dzīvojamā fonda trūkums un no tā izrietošās sekas darba tirgū. Otrs nozīmīgs faktors ir reemigrācijas mārketinga aktivitāšu individuālisms, ar to saprotot to, ka nepastāv vienota reemigrācijas popularizēšanas sistēma starp pašvaldībām, reģioniem un valsti. Secināts, ka galvenās noteiktās problēmas sākotnēji ir iespējams risināt ar Valmieras reemigrācijas mārketinga satura uzlabojumiem un pašvaldības īres dzīvokļu piedāvājuma paplašināšanu tuvāko 2-4 gadu laikā.
Keywords reemigrācija, Valmiera, Vidzemes reģions, dzīvojamais fonds, darbaspēks, konkuretspēja.
Keywords in English remigration, Valmiera, Vidzeme region, housing stock, labor force, competitiveness.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 27.05.2021 00:57:00