Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language "Tehnisko un ekonomisko faktoru ietekmes uz enerģijas akumulācijas tehnoloģijas izvēli izvērtējums''
Title in English "Assessment of the impact of technical and economic factors on the choice of energy storage technology"
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor Ļubova Petričenko
Reviewer Laila Zemīte
Abstract Šajā darbā ir apkopota informācija par akumulācijas tehnoloģiju veidiem, tādiem kā kvantitatīvās, ķīmiskās, elektroķīmiskās, elektromagnētiskās un mehāniskās uzglabāšanas tehnoloģijas, to pielietošanas nozarēm, plusiem un mīnusiem. Kā arī tika veikts dažādu akumulatoru veidu salīdzinājums, lai uz šīs informācijas pamata varētu izvēlēties piemērotāko bateriju veidu akumulācijas bateriju uzkrāšanas sistēmas izveidei. Darbā ir apskatītas enerģijas akumulācijas sistēmu tehniski ekonomiskās īpašības, tādas kā enerģijas un jaudas blīvums, bateriju efektivitāte, ilgtspēja, uzlādes, izlādes ātrums, kā arī novecošanas ātrums. Uz šīs informācijas pamata tika veikti akumulācijas bateriju sistēmas kapacitātes aprēķini, ņemot vērā rezerves, novecošanās, temperatūras korekcijas un uzlādes/izlādes dziļuma koeficienti. Šī darba praktiskajā daļā tika analizēts kāda supermārketa elektroenerģijas patēriņš gada laikā, kā arī novērtētas iespējas samazināt izmaksas par elektroenerģiju, izmantojot akumulācijas baterijas. Izmantojot programmēšanas valodu “Python”, darbā tika izstrādāts akumulācijas bateriju uzlādes/izlādes algoritms elektroenerģijas izmaksu minimizēšanai. Aprēķinot jaunās izmaksas par elektroenerģiju, tās tika salīdzinātas ar bāzes variantu bez akumulācijas bateriju izmantošanas. Iegūtie rezultāti tika izmantoti neto pašreizējo vērtību aprēķinam periodam līdz 20 gadiem, lai novērtētu akumulācijas bateriju izmantošanu elektroenerģijas izmaksu samazināšanai ilggadīgā perspektīvā. Darbā tika salīdzināti seši projekta varianti ar dažādām akumulācijas sistēmu kapacitātēm, lai izvēlētos labāko projekta variantu no ekonomiskā viedokļa un izvērtētu tā īstenošanas rentabilitāti. Darba apjoms ir 100 lapas, no kurām 6 lapas ir pielikumi. Darbs ietver 3 nodaļas, 35 attēlus, darbā izmantoti 66 informācijas avoti.
Keywords Akumulācijas tehnoloģijas, akumulācijas baterijas, NPV
Keywords in English Accumulation technologies, batteries, NPV
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 26.05.2021 21:28:11