Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language E-komercijas uzņēmumu darbības pilnveidošanas iespējas Amerikas Savienotajās Valstīs
Title in English Opportunities to improve the operations of e-commerce companies in the United States
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Valērijs Skribans
Reviewer Vidzemes augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes HESPI pētniece Prof. dr.oec. M.Leščevica
Abstract Bakalaura darba autore Agnese Ahuna izstrādāja darbu, kura temats ir „E-komercijas uzņēmumu darbības pilnveidošanas iespējas Amerikas Savienotajās Valstīs”. Bakalaura darba mērķis ir pētīt e-komercijas uzņēmumu darbības ietekmējošos faktorus, lai izstrādātu priekšlikumus e-komercijas uzņēmumu darbības pilnveidošanai. Darba pirmajā daļā autore raksturo e-komercijas jēdzienu un tā attīstību. Tiek veikts e-komercijas dalībnieku izvērtējams. Tiek analizēta e-komercijas attīstība Amerikas Savienotajās Valstīs un tās potenciāls paplašināt tirgu. Tiek salīdzināta masveida ražošana un drukāšana pēc pieprasījuma. Darba otrajā daļā autore analizē starptautisko e-komercijas uzņēmumu apgrozījumu ietekmējošos faktorus. Tiek apskatītas dažādas barjeras, kas apgrūtina ienākšanu jaunā tirgū. Tiek apskatīti faktori, kas stimulē apgrozījumu. Tiek piedāvāti paņēmieni uzņēmuma kapacitātes izvērtēšanai, un tiek aplūkots, kā prognožu veidošana ietekmē uzņēmuma veiktspēju. Darba trešajā daļā tiek apskatītas poligrāfijas pakalpojumu pilnveidošanas iespējas e-komercijas uzņēmumos. Tiek aplūkotas tirgus paplašināšanas iespējas, ņemot vērā pašreizējās tirgus tendences. Tiek aplūkotas ārpakalpojumu piesaistes iespējas. Kā arī tiek analizēts, kā COVID-19 pandēmija ietekmējusi e-komercijas darbību līdz šim, un attiecīgi sniegti priekšlikumi uzņēmumu darbības uzlabošanai. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 60 lappuses. Tajā ir iekļauti 13 attēli un 10 tabulas. Darbā izmantotas 73 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības.
Keywords e-komercija, drukāšana pēc pieprasījuma
Keywords in English e-commerce, print on demand
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 26.05.2021 11:04:36