Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language Jauniešu pieredzes apmaiņas iespēju novērtējums starptautiskajos projektos
Title in English Evaluation of youth exchange experience opportunities in international projects
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Ingūna Jurgelāne-Kaldava
Reviewer LR Izglītības un zinātnes ministrijas Projektu vadītāja A.Lapinska
Abstract Bakalaura darba autore Aļina Vaļčuka izstrādāja darbu, kura temats ir „Jauniešu pieredzes apmaiņas iespēju novērtējums starptautiskajos projektos”. Bakalaura darba mērķis ir pētīt jauniešu pieredzes apmaiņas starptautiskās iespējas, lai veicinātu jauniešu iesaistīšanos starptautiskajos projektos. Lai gan daudzus jauniešus interesētu jauniešu apmaiņas iespēja, šie projekti Latvijā vēl nav guvuši lielu popularitāti, iespējams, tāpēc, ka trūkst plaši pieejamas informācijas par šādu iespēju. Šī iemesla dēļ darba autore uzskata, ka problēma ir aktuāla un ir jāizstrādā metodika starptautisko neformālās izglītības projektu attīstībai Latvijā. Darba teorētiskā daļa ietver sevī informāciju par starptautisko projektu būtību, projektu vadību, pakāpenisko apmaiņas projektu izstrādi, noteikumiem, kritērijiem un jauniešu apmaiņas projektu budžetu. Darba autore ir aplūkojusi arī normatīvos aktus, kas attiecās uz apmaiņas projektiem, un, kuri ir saistīti projektu realizētājiem, kā arī ir aplūkots, kādas īpatnības pastāv komunikācijā ar jauniešiem. Darbā ir atspoguļota valstisko un nevalstisko apmaiņas projektu realizētāju analīze. Lai noskaidrotu Latvijas jauniešu informētību par starptautisko apmaiņas projektu būtību, norisi, viedokli un pieredzi tajos, darba autore ir veikusi aptauju jauniešu vidū. Tika veiktas 2 intervijas ar ekspertiem, kuru darbs ir cieši saistīts ar starptautiskajiem jauniešu apmaiņas projektiem. Intervijas mērķis ir uzzināt informāciju par respondentu pieredzi starptautiskajos apmaiņas projektos, noskaidrot šo projektu priekšrocības, kādas īpašības un prasmes ir nepieciešamas dalībniekiem, kā arī noskaidrot, kādas nepilnības šobrīd pastāv jauniešu apmaiņas projektos un kāpēc tie pagaidām nav plaši izplatīti Latvijā, kas būtu jādara, lai tos popularizētu. Pēc veiktiem pētījumiem un rezultātu analīzes darba autore ir izstrādājusi jauniešu apmaiņas starptautisko projektu informatīvo bukletu. Darba autores izstrādātais buklets ir domāts jauniešiem un ietver informāciju par apmaiņas projektu būtību, veidiem, priekšrocībām, projektu realizētajiem, kā arī instrukciju rīcībai, ja lasītājam ir vēlme piedalīties projektā, informāciju par nepieciešamajām īpašībām un prasmēm un finansiālo aspektu. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 58 lappuses. Tajā ir iekļauti 14 attēli, 8tabulas un 4 pielikumi uz 10 lpp. Darbā izmantotas 35 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības.
Keywords starptautiskie projekti, jauniešu apmaiņa, informatīvais buklets
Keywords in English international projects, youth exchange, information booklet
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 26.05.2021 09:26:40