Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language Starptautisko e-komerciju ietekmējošie faktori
Title in English Factors influencing international e-commerce
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Velga Ozoliņa
Reviewer LR Ekonomikas ministrijas ES un ārējo ekonomisko attiecību departamenta direktores vietnieks J.Zakovics
Abstract Bakalaura darba autore Santa Mačukāne izstrādāja darbu, kura temats ir „Starptautisko e-komerciju ietekmējošie faktori”. Bakalaura darba mērķis ir pētīt starptautisko e-komerciju ietekmējošos faktorus, lai sniegtu priekšlikumus drukas pēc pieprasījuma uzņēmumu darbības pilnveidošanā. Darbs sastāv no trīs daļām, kur darba pirmajā daļā tiek teorētiski aprakstīta e-komercija, tās formas un modeļi, kā arī attīstība no 1995.gadam līdz 2020.gadam. Tiek apzināti e-komercijas pārdošanas risinājumu izmantojošie nozaru pārstāvji jeb uzņēmumi, kas darbojas e-komercijā, kā arī aprakstīts drukas pēc pieprasījuma pārdošanas risinājums un tā aktualitāte. Darba otrajā daļā tiek aprakstīti un analizēti starptautisko e-komerciju stimulējošie un ietekmējošie faktori. Veikta e-komercijas lietotāju aptaujas analīze, par to iepirkšanās pieredzi tiešsaistē, kā arī raksturota un analizēta klientu apkalpošanas servisa līmeņa ietekme uz konkurētspējīgu e-komercijas uzņēmumu attīstību. Darba trešajā daļā tiek sniegti priekšlikumi klientu apkalpošanas servisa līmeņa pilnveidošanai drukas pēc pieprasījuma uzņēmumu attīstībai starptautiskajā e-komercijā, klasificējot klientu apkalpošanas struktūrvienības, veicot klientu apmierinātības aptaujas negatīvo vērtējumu analīzi, kā arī automatizējot klientu servisu. Bakalaura darba izstrādes procesā, darba autore secina, ka ir daudz dažādu starptautisko e-komerciju ietekmējošu un stimulējošu faktoru, kas jāapzina uzņēmumiem, kuri plāno uzsākt uzņēmējdarbību, izmatojot šo pārdošanas risinājumu. Kā arī drukas pēc pieprasījuma uzņēmumu darbības pilnveidošanas iespējas ir atkarīgas no e-komerciju stimulējošiem un ietekmējošiem faktoriem. Par pilnveidošanās iespējām, uzņēmumiem, kas darbojas drukā pēc pieprasījuma, tiek uzskatīta klientu apmierinātības rādītāja detalizēta analīze, klientu apkalpošanas struktūrvienības klasifikācija pēc tās specializācijas, kā arī pašapkalpošanās servisa ieviešana. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 63 lappuses. Tajā ir iekļauti 18 attēli, astoņas tabulas un viens pielikumi uz 4 lapaspusēm. Darbā izmantotas 38 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības.
Keywords : e-komercija, elektroniskā komercija, druka pēc pieprasījuma, klientu apkalpošanas serviss
Keywords in English e-commerce, print on demand, customer support
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 25.05.2021 19:22:54