Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Testa rezultātu redzamības uzlabošana nepārtrauktās testēšanas vidē
Title in English Improvement of Test Result Visibility in a Continuous Testing Environment
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Aleksejs Jurenoks
Reviewer A.Špakova, M.sc.ing., Accenture Latvia, programmatūras testētāja
Abstract Bakalaura darba tips 2: Aktuālo jomas problēmu risinājumi. Bakalaura darba tēma ir “Testa rezultātu redzamības uzlabošana nepārtrauktas testēšanas vidē”, un tā galvenais mērķis ir definēt pieeju testa rezultātu redzamības uzlabošanai nepārtrauktās testēšanas vidē. Pētījuma ietvaros tiek veikta literatūras avotu izpēte par testa rezultātu analīzi, nepārtrauktās testēšanas metodoloģiju, tās attīstības vēsturi un tehnoloģijām, kā rezultātā tiek noteikti 4 nepārtrauktās testēšanas vides rīku novērtējuma kritēriji. Pamatojoties uz literatūrā atrasto informāciju, tiek izvirzītas 3 visbiežāk izmantotās bezmaksas nepārtrauktās testēšanas realizācijas rīku kombinācijas, kurām, izmantojot iepriekš noteiktos novērtējuma kritērijus, tiek veikts testa rezultātu redzamības stāvokļa novērtējums. Balstoties uz rīku novērtējumu rezultātiem, tiek definēta testa rezultātu redzamības problēma, kas balstās uz testa rezultātu glabāšanu datnēs, kas liedz rezultātus atlasīt pēc kritērijiem un veidot pielāgotus grafiskos pārskatus testu tendenču un citu kvalitātes metriku atspoguļošanai, kā arī negatīvi ietekmē testa rezultātu datu atlasīšanas ātrumu. Pamatojoties uz nozares speciālistu ieteikumiem, tiek piedāvāta autora definēta pieeja aktuālās problēmas risināšanas atbalstam, kas paredz testa rezultātu glabāšanu datu bāzē, tādējādi paverot plašas datu atlases iespējas un uzlabojot datu atlasīšanas ātrumu. Pētījuma noslēguma daļā tiek izveidots nepārtrauktās integrācijas un testēšanas vides prototips, kurā tiek implementēta definētā testa rezultātu redzamības uzlabošanas pieeja un, izvirzot salīdzināšanas pieejas kritērijus, tiek pārbaudīta pieejas lietderība un efektivitāte. Definētā pieeja sniedz pamatu arī turpmākiem pētījumiem, kas koncentrētos uz grafisko pārskatu veidošanu, izmantojot pēc dažādiem kritērijiem atlasītos testa rezultātus. Darba pamattekstā ir 52 lappuses, 35 attēli, 6 tabulas, 43 izmantoto literatūras avotu un 5 pielikumi.
Keywords Nepārtrauktā testēšana, Testēšanas automatizācija, Programmatūras testēšana, Testa rezultātu analīze, DevOps.
Keywords in English Continuous testing, Test automation, Software testing, Test result analysis, DevOps.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 25.05.2021 11:59:06