Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Environmental Science
Title in original language Pozitīvas enerģijas bilances kvartāla attīstības scenāriji.
Title in English Positive energy balance development scenarios for residential quarter.
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Andra Blumberga
Reviewer Ruta vanaga
Abstract Maģistra darbā tiek pētīta Rīgas vēsturiskā centra kvartāla pāreja uz pozitīvas enerģijas bilances kvartālu. Ir izstrādāti vairāki iespējamie kvartāla attīstības scenāriji, kas tiek modelēti Stella Arhitekt programmā izstrādātajā sistēmdinamikas modelī. Maģistra darbs ietver literatūras analīzi, metodoloģiju, kur aprakstīta parametru izvēle katram scenārijam, atjaunojamo energoresursu aprēķins, atlikuma siltuma aprēķins, saražotās enerģijas aprēķins, CO2 emisiju samazinājuma aprēķins, un secinājumus. Maģistra darba mērķis ir izpētīt vēsturiska centra pāreju no tradicionālā uz pozitīvas bilances enerģijas kvartālu. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīta hipotēze - Rīgas vēsturiskajā centrā ir iespējama tehnoloģiski un ekonomiski pamatota pāreja no tradicionāla kvartāla uz pozitīvas enerģijas bilances kvartālu. Maģistra darbs tika izstrādāts Valsts pētījumu programmas “Enerģija”, Nr.VPP-EM-EE-2018/1-0003, “Ēku energoefektivitātes tehnoloģisko risinājumu uzlabošana (I-BEET)” ietvarā, ko finansē Latvijas Republikas Ekonomikas Ministrija. Maģistra darbs izstrādāts uz 71 lapas un ietver: 39 attēlus, 8 tabulas, trīs pielikumus un literatūras sarakstu ar 59 informācijas avotiem.
Keywords Pozitīvas enerģijas bilances kvartāls, atjaunojamie energoresursi, zema potenciāla siltums, siltuma sūkņi
Keywords in English Positive energy balance quarter, renewable energy resources, low potential heat, heat pumps
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 25.05.2021 09:57:19