Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nodokļu nomaksas veicināšanas stratēģija lauksaimniecības sektorā”
Title in English "Strategy for Promoting Taxation in the Agricultural Sector”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Justīna Hudenko
Reviewer B.Šmite-Roķe, VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece
Abstract Maģistra darba tēma ir “Nodokļu nomaksas veicināšanas stratēģija lauksaimniecības sektorā”. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs galvenās izklāsta daļas, kas sadalītas 10 nodaļās, secinājumi, priekšlikumi, kā arī izmantotās literatūras un avotu saraksts. Darba kopējis apjoms ir 92 lpp., neskaitot pielikumus. Tajā iekļauti 23 attēli un 11 tabulas. Pētījuma rezultātā izveidoti 21 secinājums un 13 priekšlikumi. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 43 avoti latviešu, 21 angļu un 3 krievu valodā, tai skaitā vispārējā un speciālā literatūra, Latvijas un ārvalstu zinātnieku, un pētnieku darbi, starptautiskās zinātniskās publikācijas, valsts iestāžu publicētie un nepublicētie materiāli, Latvijas Republikas un Eiropas Padomes regulējošie normatīvie akti, mācību materiāli, statistikas dati, interneta resursi. Darbam pievienoti 1 pielikums. Izvairīšanās no nodokļiem izraisa negatīvas sekas, kā ekonomikai, tā arī valstij. Valsts budžets nesaņem tam pienākošos līdzekļus, tāpēc tam ir jāierobežo sevi izdevumos. Tā rezultātā tiek apturēta dažu valsts programmu realizācija, darba samaksas izmaksāšana budžeta jomas darbiniekiem utt. Liela problēma nodokļu nemaksāšanas ietvaros ir nereģistrētā nodarbinātība. Vairāk nekā 30% no iekšzemes un ārvalstu komerckompāniju darbinieku algas netiek apliktas ar nodokļiem. Šie skaitļi liecina, ka, neskatoties uz veiktajiem pasākumiem, nodokļu nemaksāšanas, nereģistrētās nodarbinātības problēma, joprojām, ir aktuāla. “Pelēkajām” shēmām galvenais mērķis ir tas, ka tie negarantē tiesisko aizsardzību likumdošanas pārkāpumu gadījumā gan darbiniekam, gan darba devējam. Atlaišanas no darba vai slimības gadījumā darbiniekam nav garantēta sociālā aizsardzība. Tas atņem konstitucionālo tiesību uz savu likumīgo interešu aizstāvību tiesas ceļā, kā arī iespēju saņemt vēlāk pienācīgu pensiju. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus valsts iestāžu darbības stratēģijai ēnu ekonomikas mazināšanai, izpētot Latvijas veiktās darbības un citu Eiropas Savienības dalībvalstu labo praksi nereģistrētās nodarbinātības ierobežošanā lauksaimniecības sektorā. Maģistra darba pētījuma objekts ir nereģistrētās nodarbinātības izplatīšana lauksaimniecības sektorā, savukārt pētījuma priekšmets ir tās samazināšanai veikti pasākumi. Maģistra darba praktiskā vērtība ir priekšlikumu izstrāde, kuru realizēšanas rezultātā tiek samazināta nereģistrētā nodarbinātība lauksaimniecības sektorā un palielināts nodokļu nomaksas apjoms valsts budžetā.
Keywords Nereģistrētā nodarbinātība, nodokļu nomaksa, nelegālā nodarbinātība, sezonas laukstrādnieki, lauksaimniecības sektors, sezonas laukstrādnieku nodoklis, stratēģija
Keywords in English Unregistered employment, undeclared work, taxation, illegal employment, seasonal farm workers, agricultural sector, seasonal farm tax, strategy
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 24.05.2021 17:46:04