Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language Stratēģiskās mārketinga plānošanas novērtējums uzņēmumā
Title in English Evaluation of Strategic Marketing Planning in an Enterprise
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Peters Mensahs
Reviewer Mg.oec. Toms Kreicbergs
Abstract Bakalaura darba nosaukums: Stratēģiskās mārketinga plānošanas novērtēšana uzņēmumā Bakalaura darba struktūra: tā ir uzrakstīta angļu valodā. Bakalaura darba apjoms ir 58 lappuses (bez pielikumiem). Tas satur ievadu, teorētiskās un analītiskās daļas, secinājumus, ieteikumus un atsauces. Atsauces sastāv no 40 informācijas resursiem. Bakalaura darbā ir 6 attēli, 2 tabulas. Pētījuma mērķis: novērtēt uzņēmuma stratēģisko mārketinga plānošanu, izmantojot dažādus mārketinga rīkus. Darba uzdevumi: • priekšmeta literatūras apskats • Priekšmeta teorētiskā analīze • Noteikt piemērotus rīkus, kas tiek izmantoti stratēģiskās mārketinga plānošanas novērtēšanā • Uzņēmuma analīze • Uzņēmuma stratēģiskās mārketinga plānošanas novērtējums • Problēmu un ieteikumu formulēšana Galvenie bakalaura darba secinājumi: Mūsdienās daudziem uzņēmumiem ir grūtības palielināt klientu un pārdošanas ieņēmumus efektīvas mārketinga plānošanas trūkuma dēļ. Balstoties uz pētījumu, stratēģiskajā mārketinga plānošanā uzņēmumiem ir svarīgi identificēt iespējas un nākt klajā ar vislabāko iespējamo stratēģiju, lai piesaistītu vairāk klientu, kas var palielināt ieņēmumus un galu galā arī rentabilitāti. No teorētiskās daļas ir noskaidrots, ka stratēģiskās mārketinga plānošanas procesa vides analīzes daļa palīdz uzņēmumam sekot līdzi izmaiņām, kas notiek iekšējā un ārējā vidē. Kopējie efektīvie rīki šādas vides analīzei ietver SWOT analīzi, PESTEL analīzi un Portera piecus spēkus. Balstoties uz vides analīzi, stratēģiskā mārketinga plānošanas stratēģijas formulēšanas daļa var būt ļoti produktīva, lai izstrādātu jaunas stratēģijas jaunu produktu izstrādes, cenu noteikšanas, reklāmas vai izplatīšanas ziņā. Galvenais šajā procesā izmantotais rīks ir mārketinga kombinācija (4P vai 7Ps). Darba analītiskajā daļā gadījumu izpēte tiek izmantota kā izpētes pieeja, lai analizētu uzņēmumu un novērtētu tā stratēģisko mārketinga plānošanu. Tiek formulēts paziņojums par problēmu, kurā uzsvērts, ka sliktās mārketinga plānošanas stratēģijas dēļ uzņēmums saskaras ar izaicinājumiem, lai sasniegtu savus mērķa ieņēmumus. Pēc tam tiek sniegti efektīvi ieteikumi problēmas izklāsta risināšanai, kurus uzņēmums īsteno.
Keywords Galvenie vārdi: novērtēšana, stratēģiskā mārketinga plānošana, uzņēmums, mārketinga apvienojums.
Keywords in English Key Words: evaluation, strategic marketing planning, enterprise, marketing mix
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 24.05.2021 15:57:43