Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes vadības stratēģija SIA “INTEKA"
Title in English "Quality management strategy in “INTEKA” Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Maija Kavosa
Reviewer Docents Anita Straujuma
Abstract Cibuļska V. (2021). Kvalitātes vadības stratēģija SIA “Inteka”: Maģistra darbs. Vadītājs Mg.oec. M. Kavosa. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 85 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 20 tabulas, 1 formula. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 26 avoti latviešu, 50 avoti angļu un 4 avoti krievu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Darba mērķis ir veikt esošās kvalitātes vadības stratēģijas analīzi uzņēmumā “Inteka”, lai sniegtu priekšlikumus kvalitātes vadības stratēģijas pilnveidei. Pirmajā darba daļā tiek iegūta teorētiskā bāze maģistra darba turpmākajai izstrādei: izvērtēti literatūras avoti par kvalitātēs vadības sistēmām un integrētās vadības sistēmas teorētiskiem aspektiem, kvalitātes stratēģiju un iespējamiem riskiem pētāmajā nozarē, novērtētas metodes, kas ir lietojamas kvalitātes vadības stratēģijas analīzei un pilnveidei. Otrajā darba daļā tiek veikta uzņēmuma analīze saistībā ar plānoto nozares virzienu, veikta tā kvalitātes vadības stratēģijas analīze, analizēti iekšējās un ārējās vides ietekmes faktori, novērtēti uzņēmumā notiekošie procesi, veikts uzņēmuma iekšējais audits. Trešajā darba daļā tiek meklētas iespējamās alternatīvas un risinājumi problēmām, kas saistītas ar uzņēmuma kvalitātes stratēģiju, tādējādi sniedzot priekšlikumus un vīziju uzņēmuma jaunas kvalitātes vadības stratēģijas izstrādei un atrodot tās pilnveides iespējas, kas balstītas uz kvalitātes izmaksu analīzi un procesu analīzi. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Pētāmā uzņēmuma kvalitātes vadības stratēģija var tikt pilnveidota, ieviešot attiecīgus pasākumus. Darba rezultātā tiek piedāvāts vienots loģistikas centra darbības modelis, uz kura pamata veidoti priekšlikumi kvalitātes vadības stratēģijas pilnveidei. Pilnveides priekšlikumos ietilpst ERP sistēmas ieviešana, tehnoloģiju atjaunošana, loģistikas procesu pārkārtošana, iekšējās dokumentācijas pilnveide.
Keywords kvalitātes stratēģija, procesi, kvalitātes audits, VSM modelis
Keywords in English quality strategy, processes, quality audit, VSM model
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 24.05.2021 12:13:21