Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Integrētās vadības sistēmas pilnveide AS “CEĻU PĀRVALDE”"
Title in English "Improvement of the integrated management system in JSC “CEĻU PĀRVALDE”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Iveta Mežinska
Reviewer Zinātniskais asistents Maija Kavosa
Abstract Jukeviča S. (2021). Integrētās vadības sistēmas pilnveide AS „CEĻU PĀRVALDE”: Maģistra darbs. Vadītāja docente Dr. sc. ing. I. Mežinska. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 98 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 43 tabulas, 2 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 21 avots latviešu, 39 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Darba mērķis ir identificēt AS „Ceļu Pārvalde” kvalitātes, vides, energopārvaldības sistēmas saistītās nepilnības, novērtēt IVS integrācijas pakāpi un izstrādāt pilnveides priekšlikumus. Salīdzināt alternatīvas izmaksu un nefinanšu ieguvumu ziņā un izstrādāt detalizētus priekšlikumus, kurus AS „Ceļu Pārvalde” var ieviest savā darbībā. Pirmajā darba daļā tiek aplūkoti IVS teorētiskie aspekti. Pirmās daļas izstrādāšanā lietotas literatūras pārskata metode un kvalitatīvā kontentanalīze. Darba daļā aplūkotas kvalitātes, vides jēdziena definīcijas, vadības sistēmas jēdziens, vides pārvaldība un energopārvaldība. Tiek aplūkots IVS jēdziens, iekļaujot informāciju par integrācijas stratēģijām un integrācijas pakāpes novērtējumu. Otrajā darba daļā tiek analizēta uzņēmuma darbība. Otrās daļas izstrādāšanā lietotas SVID, PESTE analīzes, iekšējā audita metode, Delfu metode, „5 Kāpēc?” metode un cēloņu un seku diagramma. Tiek raksturota uzņēmuma IVS, novērtēta integrācijas pakāpe. Trešajā darba daļā tiek apkopoti pilnveides priekšlikumi – IVS integrācijas pakāpes pilnveide, vadības pārskates dokumentācijas pilnveide un iekšējās komunikācijas pilnveide. Tiek izstrādāts ekonomiskā ieguvuma aprēķins. Izstrādāts modelis, lai izveidotu IKVS. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Iekšējā audita rezultātā tika konstatēti 41 sistēmu ietekmējoši novērojumi. Tā rezultātā tiek formulētas trīs būtiskākās problēmās un to pilnveides iespējas – IVS integrācijas pakāpes pilnveide, vadības pārskates dokumentācijas pilnveide un iekšējās komunikācijas pilnveide. Priekšlikums: lai novērstu iekšējās komunikācijas problēmas, kas izriet no iekšējā audita konstatējumiem, tiek piedāvāts izstrādāt iekšējās komunikācijas pilnveidi, iesaistot uzņēmuma darbiniekus (pilnveides iespējas ieviešanai provizoriski paredzētais laiks 6 stundas nedēļā). Pilnveidojot normatīvo aktu reģistru, finansiālais ieguvums būtu 31,80 eur., attiecīgi pilnveidojot rīcību ar riskiem un iespējām finansiālais ietaupījums būtu 148 eur.
Keywords integrētā vadības sistēma, kvalitātes vadības sistēma, vides pārvaldības sistēma, energopārvaldības sistēma, iekšējais audits, 5 kāpēc?, Delfu metode, cēloņu un seku diagramma, SVID analīze, PESTE analīze
Keywords in English integrated management system, quality management system, environmental management system, energy management, internal audit, delphi method, 5 whys, cause-and-effect diagrams, SWOT analysis, PESTE analysis
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 24.05.2021 11:58:17