Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Pasta sūtījumu šķirošanas procesa analīze un pilnveide VAS “Latvijas Pasts”'"
Title in English "Mail sorting process analysis and improvement in “Latvijas Pasts” SJSC"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Baiba Drēgere-Vaivode
Reviewer Laila Keisele
Abstract Aļeksejeva A. (2021). Pasta sūtījumu šķirošanas procesa analīze un pilnveide VAS “Latvijas Pasts”: Bakalaura darbs. Vadītājs Mg.oec. Baiba Drēgere-Vaivode. RTU IEVF RFI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju porgramma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 67 lpp., tajā iekļauts 21 attēls, 4 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 10 avoti latviešu valodā un 27 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir veikt VAS “Latvijas Pasts” pasta šķirošanas procesa analīzi un novērtējumu, izstrādāt tā iespējamos uzlabojumus. Pirmajā darba daļā ir izvēlētas atbilstošās procesu pilnveides metodes VAS "Latvijas Pasts" pasta šķirošanas procesa uzlabošanai un izpētītas to priekšrocības un trūkumi. Daļā ir analizēta Gemba Walk, cēloņu un seku diagramma, kļūdu iespējamības un seku analīze, PICK diagramma un priekšlikumu izstrāde atbilstoši PDCA uzlabojumu ciklam, tāpat ir izpētīti dažādu autoru viedokļi par šo metožu pielietošanu, noteikta to piemērotība noteiktajiem uzdevumiem un veikta kontentanalīze par ieguvumiem no Gemba walk Otrajā darba daļā ir izpētīta VAS “Latvijas Pasts”, tās kvalitātes vadības sistēma, pasta šķirošanas process un atrastas tā pilnveidojamās daļas. Daļā ir izpētīti organizācijā izmantojamais standarts, izprasti kvalitātes mērķi un to izpildes līmenis, detalizēti izanalizēts šobrīd organizācijā ieviestais pasta šķirošanas process, izmantojot Gemba walk metodi, izveidotas procesa kartes, mērīts katrā procesa posmā patērētais laiks, meklēti zudumi, kas rodas pasta šķirošanas procesā. Izmantojot Išikava diagrammu, ir atrasti potenciālie iemesli zudumiem, izprasta, cik liela ir kļūmju iespējamība, to nozīmīgums un bīstamība. Trešajā darba daļā, pamatojoties uz iepriekš veikto pētījumu un izmantotajām procesu pētīšanas metodēm, ir noteikti procesa uzlabojumi un izstrādāts to ieviešanas plānu. Tāpat daļā ir izveidota uzlabojumu izmaksu un ieguvumu analīze, nosakot ekonomisko ieguvumu no uzlabojumu ieviešanas. Ir izstrādāts priekšlikumu ieviešanas plāns. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: viena nepareizi sašķirota sūtījuma nosūtīšana pareizajam adresātam organizācijai izmaksā apmēram papildu 19 centus, darbā minēto uzlabojumu ieviešana izmaksātu 9 881.06 eiro un visi ieviešanas pasākumi ilgtu divas nedēļas, taču tas ļautu organizācijai iegūt papildus 12 165.60 eiro mēnesī. Ieteikts pārveidot ceha daļu, kurā notiek no ārzemēm ienākošo vienkāršo un ierakstīto vēstuļu un sīkpaku šķirošanas process, ieviest 6S metodes pamatelementus un izveidot standartizētas īsas instrukcijas darbiniekiem.
Keywords VAS "Latvijas Pasts", procesa analīze, kvalitātes pilnveide
Keywords in English “Latvijas Pasts” SJSC, process analysis, quality improvement
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 24.05.2021 08:04:28