Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Neatbilstoša produkta kontroles sistēmas analīze un pilnveide AS “Valmieras stikla šķiedra”"
Title in English "Analysis and improvement of non-conforming product control system in “Valmieras stikla šķiedra” JSC"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Aija Medne
Reviewer Arta Pīlēna
Abstract Kauškale A. (2021). Neatbilstoša produkta kontroles sistēmas analīze un pilnveide AS “Valmieras stikla šķiedra”: Bakalaura darbs. Vadītājs zinātniskais asistents A. Medne. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 68 lpp., tajā iekļauti 14 attēli, 18 tabulas, 5 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverts 1 avots latviešu un 22 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir veikt neatbilstoša produkta kontroles sistēmas novērtēšanu AS “Valmieras stikla šķiedra”, kā arī risināt ar klientu reklamācijām saistītās kvalitātes problēmas, lai sniegtu priekšlikumus problēmu risināšanai un pilnveidei. Pirmajā darba daļā tiek apskatīti ar produkta kvalitāti saistītie jēdzieni, veikta kontentanalīze, lai apskatītu produkta kvalitātes pamatelementus. Apskatīts, kas ir audits, kādi ir tā veidi un kā tas tiek veikts ražošanas uzņēmumā. Tiek veikts darbā pielietojamo jēdzienu un metožu vai kvalitātes instrumentu invertējums. Otrajā darba daļā tiek aprakstīts vispārīgs uzņēmuma darbības apraksts, tā organizatoriskā struktūra un procesu karte. Tiek veikta neatbilstoša produkta sistēmas analīze, kvalitātes vadības sistēmas analīze pret ISO 9001:2015 standarta prasībām un kvalitātes problēmu analīze saistībā ar uzņēmuma un klientu iesniegtajām reklamācijām. Trešajā darba daļā pamatojoties uz analītiskās daļas noteiktajām problēmām, meklēti iespējamie risinājumi to novēršanai. Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, ir izstrādāti pilnveides pasākumu ieviešanas plāni. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Produkta kvalitātes kontrole ir neatņemams ražošanas uzņēmuma process. Ražošanā ir būtiski, lai produkts atbilst noteiktajām prasībām un apmierinātu klienta vēlmes. Kopumā, lai pilnveidotu neatbilstoša produkta vadības sistēmu ir nepieciešams laiks, lai viss iecerētais tiktu izpildīts, būs nepieciešami resursi - gan darba stundas, gan materiāli resursi.
Keywords produkta kvalitāte, neatbilstošs produkts, ražošana, atbilstība, kontrole.
Keywords in English product quality, non-conforming product, production, compliance, control.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 23.05.2021 21:11:42