Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Korupcijas risku novērtēšana un pasākumi to mazināšanai muitas jomā”
Title in English “Analysis of Incidents Related to Customs Supply Chain Security in a Logistics Company”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Normunds Rudzītis
Reviewer Aldis Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Bakalaura darba “Piegāžu kēžu drošības incidentu analīze muitas jomā loģistikas uzņēmumā” autore pēta piegāžu ķēžu teoriju, muitas lomu piegādes ķēdē, incidentus muitas drošības jomā,loģistikas uzņēmumā. Muitas loma piegādes ķēdē pastāvīgi attīstās un mainās, saistībā ar izmaiņām pasaulē. Mainās arī loģistikas un tirdzniecības nozare. Loģistikas uzņēmumi, kā piegāzu ķēžu dalībnieki, sadarbojas ar muitu, veic pasākumus piegādes ķēdes drošības garantēšanai, tiem ir būtiska nozīme riska vadības nodrošināšanā. Šo pasākumu kopuma īstenošana nevienmēr norit efektīvi, tādēļ, ir svarigi analizēt incidentus loģistikas uzņēmumā, atrast šo incidentu cēloņus, dot priekšlikumus, ka novērst kļūdu iespējamību nākotnē. Darba mērķis ir izpētīt loģistikas uzņēmuma incidentus saistītus ar muitas jomu, novērtēt šo incidentu ietekmi uz uzņēmuma darbību, un izstrādāt priekšlikumus risku vadīšanā un incidentu iestāšanās iespējamības novēršanai. Lai sasniegtu izvirzīto darba mērķi, autore šo pētījumu sadalījusi piecās nodaļās. Pirmajā nodaļā ir izpētītas piegādes ķēdes būtība, struktūra un piegādes ķēžu dalībnieku attiecības. Otrajā nodaļā aplūkota muitas loma un funkcijas piegādes ķēdē, muitas savienības vienotā tirgus principi, muitas dienestu sadarbība ar Eiropas Komisijas Krāpšanas apkarošanas biroju, šīs sadarbības rezultāti. Trešajā nodaļā autore izpētīja muitas lomu drošības nodrošināšanā, muitas un loģistikas uzņēmumu sadabības lomu. Ceturtajā nodaļā tika izvērtēti drošības riski piegādes ķēdē, risku identificēšanas metodes un kontroles pasākumi. Darba piektajā nodaļā tika analizēts loģistikas uzņēmuma darbības raksturojums, loģistikas uzņēmuma loma piegādes ķēdes risku vadībā, uzņēmuma incidentu analīze. Balstoties uz incidentu analīzes rezultātiem un secinājumiem, autore izstrādāja priekšlikumus risku mazināšanai loģistikas uzņēmumā, muitas lietu līmenī. Bakalaura darba pētijuma objekts ir analizējamā loģistikas uzņēmuma drošības incidenti muitas jomā. Pētījuma priekšmets ir incidenti, ar kuriem saskaras loģistikas uzņēmums muitas jomas līmenī. Bakalaura darba uzdevumi ir apkopot un analizēt teoretisko informāciju par piegādes ķēdēm, muitas funkcijām un lomu piegādes ķēdē, drošības risku vadību un loģistikas uzņēmuma negatīvo pieredzi ar drošības incidentiem muitas jomā. Pētījums ir veikts analizējot 2017., 2018., 2019. gadu kalendāro gadu statitikas datus. Tiek pētīti incidenti loģistikas uzņemumā muitas līmenī.Pētījumā autore izmantoja praksē iegūtos datus no uzņēmuma iekšējām sistēmām un pieejamiem dokumentiem. Autore darbā izmantoja rakstus zinātniskos žurnālos, gramatās un interneta resursos pieejamo informāciju. Darba apjoms ir 60 lappuses, darbā ir iekļauti 9 attēli, 5 tabulas. Darba izstrādē izmantoti 36 informācijas un literatūras avoti.
Keywords Piegāžu ķēdes, drosības incidentu analīze, muita, Loģistikas uzņēmums
Keywords in English supply chain,security incidents analysis, customs, logistics company
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 23.05.2021 19:18:03