Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes vadības sistēmas analīze un pilnveide SIA “Makso Group”"
Title in English "Analysis and improvement of quality management system in “Makso Group” Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Maija Kavosa
Reviewer Pētnieks Tatjana Ņikitina
Abstract Salzemniece, L. Kvalitātes vadības sistēmas analīze un pilnveide SIA “Makso Group”: Bakalaura darbs / L.Salzemniece, M.Kavosa. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2021. 65 – lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 3 attēli, 14 tabulas, 2 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 13 avoti latviešu, 18 avoti angļu un 1 avots krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir veikt SIA “Makso Group” kvalitātes vadības sistēmas un to ietekmes faktoru novērtējumu saskaņā ar LVS EN ISO 9001:2017 standarta prasībām, lai sniegtu priekšlikumus kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei. Uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmas novērtējums un pilnveides ieteikumi darbā tiek aplūkoti uz būvdarbu vadības procesa analīzes piemēra. Pirmajā darba daļā apzināti dažādos literatūras avotos esošā informācija par kvalitātes vadības sistēmas jēdziena definējumiem, ar to saistītajiem ietekmes faktoriem un ieguvumiem, kā arī metodes, ar kuru palīdzību autore veiks SIA “Makso Group” pamatprocesa un to ietekmes faktoru novērtējumu. Otrajā daļā aprakstīta SIA “Makso Group” saimnieciskā darbība, padziļināti analizējot uzņēmuma pamatprocesu – būvdarbu vadības procesu. Novērtēta pamatprocesa atbilstība starptautiskā un Latvijas standarta LVS EN ISO 9001:2017 prasībām, kā arī veikta pamatprocesa kļūdu iespējamības un seku analīze, identificējot galvenos ietekmes faktorus būtiskākajām problēmām, lai noteiktu pilnveidojamās jomas. Trešajā daļā izstrādāti SIA “Makso Group” kvalitātes vadības sistēmas pilnveides pasākumi, piedāvājot risinājumus būtiskāko ietekmes faktoru novēršanai. Noteiktas gan pilnveides pasākumu izmaksas, gan ieguvumi, lai apliecinātu pasākumu efektivitāti un lietderīgumu to īstenošanai. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi – kvalitātes vadības sistēmas ieviešana nodrošina efektīvus veidus kā uzlabot procesa veiktspēju, kas ir īpaši svarīgi tādā nozarē kā būvniecība. Lai novērtētu iespējas uzlabot kvalitātes plānošanu, kvalitātes nodrošināšanu un kvalitātes kontroli nākotnē, īpaši jomā, kas saistīta ar iespējamiem riskiem cilvēku veselībai un dzīvībai, ir jānosaka kvalitātes vadības sistēmas un riska pārvaldības loma nodrošināt uzņēmuma darbības atbilstību nozarē noteiktajām prasībām.
Keywords būvniecības vadības process, kvalitātes vadības sistēma, risku vadība
Keywords in English construction management process, quality management system, risk management
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 23.05.2021 16:58:41