Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language Pandēmijas ietekmes uz pasaules tūrismu izvērtējums
Title in English Assessment of the Impact of the Pandemic on Global Tourism
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Maija Šenfelde
Reviewer Doc.I.Andersone
Abstract Maģistra darba tēma ir “Pandēmijas ietekmes uz pasaules tūrismu izvērtējums”. Darba autore Anete Kirilova, darba vadītāja RTU profesore, Dr.oec. Maija Šenfelde. Darbs sastāv no teorētiskās, analītiskās un zinātniski praktiskās daļas. Darba nobeigumā autore izdara secinājumus un izvirza priekšlikumus. Darba apjoms ir 88 lappuses, kas ietver 24 attēlus un 8 tabulas. Darba izstrādē izmantoti 100 literatūras avoti. Pētījuma tēma ir aktuāla, jo 2020. gadā visu pasauli negatīvi ietekmēja Covid-19 pandēmija, ierobežojot vairāku nozaru pilnvērtīgu darbību. Ņemot vērā vīrusa izplatības ierobežošanai izstrādātos normatīvos aktus un noteiktos ierobežojumus nacionālā, reģionālā un pasaules mērogā, ir aktuāli noskaidrot tās ietekmi uz pasaules tūrismu, kas izraisījis tūrisma nozares vēsturē lielāko lejupslīdi. Kā arī ir būtiski noskaidrot, kādi atbalsta pasākumi varētu palīdzēt tūrisma nozares atveseļošanās procesā. Darba mērķis ir izvērtēt pandēmijas ietekmi uz pasaules tūrisma nozari un pasaules iekšzemes kopproduktu, un sniegt ieteikumus valsts tūrisma nozares atveseļošanās stratēģijai. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika izpētīts un raksturots starptautiskās tūrisma nozares teorētiskais ietvars un tā saikne ar pasaules iekšzemes kopproduktu, veikts pandēmiju hronoloģiskais salīdzinājums starpnozaru pētījumos, izpētīta Covid-19 pandēmijas ietekme uz pasaules ekonomiku, izanalizēta starptautiskā tūrisma ietekme uz pasaules iekšzemes kopproduktu pandēmijas laikā, analizētas globālā iekšzemes kopprodukta izmaiņas pandēmijas laikā, izstrādāti ieteikumi valsts tūrisma nozares atveseļošanās stratēģijai, kā arī sniegti priekšlikumi un izstrādāti secinājumi. Darba ietvaros tika veikta literatūras analīze, noskaidrojot pandēmiju un tūrisma nozares būtību, savstarpējo saistību un to ietekmi uz pasaules iekšzemes kopproduktu. Zinātniski praktiskajā daļā analizēti, pēc darba autores domām, svarīgākie tūrisma nozari atspoguļojošie rādītāji un to izmaiņas Covid-19 pandēmijas laikā, noskaidroti esošie atbalsta pasākumi tūrisma nozarei, kā arī izstrādāti ieteikumi turpmākai valsts tūrisma nozares atveseļošanās stratēģijai. Darba gaitā, pētot Covid-19 pandēmijas ietekmi uz pasaules tūrisma nozari, darba autore secina, ka lielākā negatīvā pandēmijas ietekme novērota starptautiskajā tūrismā, un tā atveseļošanās būs ilgāka, nekā vietējam tūrismam, taču Covid-19 pandēmijas negatīvā ietekme pasaules tūrisma nozarē pavērusi jaunas attīstības iespējas un inovatīvas tūrisma formas.
Keywords tūrisma nozare; Covid-19; pandēmija; globālā ietekme; pasaules tūrisms
Keywords in English tourism industry; Covid-19; pandemic; global impact; global tourism
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 20.05.2021 10:59:31