Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language Dzimuma līdztiesības ekonomiskie aspekti darba tirgū Latvijā
Title in English Economic Aspects of Gender Equality in the Labour Market in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Normunds Balabka
Reviewer Prakt.doc. I.Eriņa
Abstract Bakalaura darba „Dzimuma līdztiesības ekonomiskie aspekti darba tirgū Latvijā” autore ir Justīne Jaunkalne, zinātniskais vadītājs Pr. doc., Mg. oec. N.Balabka. Bakalaura darba mērķis ir īstenot dzimumu līdztiesības aspektu analīzi Latvijas darba tirgū un veikt to ietekmes uz ekonomiku novērtējumu. Bakalaura darba teorētiskā daļā, ar zinātnisko literatūru palīdzību tiek aprakstīti dzimumu līdztiesības un darba tirgus teorētiski aspekti. Tiek atklāta vīriešu un sieviešu loma sabiedrībā kopš viduslaikiem, kur tiek noskaidrota dzimumu līdztiesības problēmu rašanās cēloņi. Tiek noskaidrota dzimumu līdztiesības politikas attīstība, tās galvenie mērķi un galvenie plānošanas dokumenti. Tiek noteiktas galvenās dzimumu līdztiesības darba tirgū problēmas un to sekas, ietekme uz ekonomiku. Bakalaura darba analītiskajā daļā tiek novērtēta dzimumu nevienlīdzības ietekme uz darba tirgus attīstību Eiropas Savienībā un Latvijā no 2016.gada līdz 2020.gadam. Sniegts ieskats par dzimumu līdztiesības indeksa attīstības tendencēm darba un naudas, laika un varas jomās. Tiek analizēti darba tirgus galvenie rādītāji sadalījumā pēc dzimuma, kā nodarbinātības līmenis un to rādītāju struktūra pēc vecuma grupas, pēc saimnieciskās darbības veida, izglītības un profesijas. Tiek noteiktas galvenās darba samaksas problēmas - sieviešu un vīriešu vidējās bruto darba samaksas stundā atšķirība sadalījumā pēc darba laika veida, pa vecuma grupām un sektoriem, saimnieciskās darbības veidiem. Rezultātā tiek izdarīti secinājumi par dzimumu līdztiesības situāciju Latvijas un Eiropas Savienības darba tirgū, izteikti priekšlikumi par nepieciešamajiem pasākumiem, kas veicinātu esošo problēmu risināšanu un ietekmētu dzimumu līdztiesības un darba tirgus pozitīvu un līdzsvarotu attīstību. Bakalaura darba kopējais apjoms ir 56 lapaspuses, kurās ietilpst 1 tabula, 31 attēli un 6 pielikumi. Darbā izmantotas 65 bibliogrāfiskā satura vienības.
Keywords dzimumu līdztiesība, darba tirgus, nodarbinātība, darba samaksa
Keywords in English gender equality, labor market, employment, wages
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 19.05.2021 23:24:09