Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Vidi degradējošo būvju vizuālās apsekošanas darba vides risku faktoru novērtēšanas un mazināšanas metodes pilnveide
Title in English Visual Evaluation of the Labour Risk Factors Concerning Environmental Degrated Buildings and a Method of their Prevention and Decrement
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Ieviņš
Reviewer Jānis Ķipsna, Dr.oec., RTU prof.
Abstract Anotācija Maģistra darba autors: Normunds Šmukša Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr, Oec. Profesors Jānis Ieviņš Maģistra darba tēma: “Vidi degradējošo būvju vizuālās apsekošanas darba vides risku faktoru novērtēšanas un mazināšanas metodes pilnveide” Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 141 lappuses (ar pielikumiem). Maģistra darbs satur 35 attēlus, 2 tabulas, 2 formulas un 3 pielikumus. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 79 informācijas avoti Galvenie maģistra darbā aplūkotie jautājumi un rezultāti: Maģistra darba mērķis ir identificēt biežāk sastopamās būvju vizuālās apskates neatbilstības, pilnveidot vidi degradējošo būvju vizuālās apskates metodi, izstrādāt priekšlikumus būvju vizuālās apskates darba vides risku novēršanai, kā arī preventīvos pasākumus to mazināšanai, izstrādāt būvju risku noteikšanas skalu (matricu), kas tiks izmantota tālākai ēkas uzturēšanai un būvniecības procesā iesaistīto darbinieku drošības prasību noteikšanai. Teorētiskajā daļā tiek raksturota darba aizsardzības sistēma un būvniecības nozares nozīme Latvijā, vidi degradējošo būvju nozīme pilsētvides sakārtošanā, to iedalījums un klasifikācija, būvju vizuālās apskates tiesiskais regulējums un to nozīme būvniecības procesā, kā arī izpētītas un aprakstītas specifiskās darba vides risku novērtēšanas metodes vidi degradējošajām būvēm. Analītiskajā daļā tiek analizēti būvniecības nozarē un ar būvniecību saistītos procesos notikušie nelaimes gadījumi un raksturīgākās arodslimības pēdējo piecu gadu laikā Latvijā. Izpētītas būvju vizuālās apsekošanas raksturīgākās neatbilstības Pašvaldību administrācijas iestādēs, kā arī veikta vidi degradējošo būvju drošības pakāpes metodiku analīze. Tiek veikta darbinieku anketēšana un aptaujas rezultātu analīze, uz kā pamata veikta darba vides risku novērtēšana. Praktiskajā daļā tiek veikta darba vides risku analīze, izstrādāti ieteikumi to mazināšanai, kā arī izstrādātas vidi degradējošo būvju vizuālās apskates pilnveidošanas iespējas. Maģistra darbā tiek izmantota: Latvijas un ārvalstu zinātnieku veidotie apraksti, pētījumi un monogrāfijas darba vides risku jomā, tiešsaistes resursi no Latvijas, Eiropas u.c. interneta vietnē pieejamām mājaslapām (konferenču materiāli, monogrāfijas, praktiskie ieteikumi), Latvijas Republikas likumdošanas normatīvie akti un to skaidrojumi, Valsts darba inspekcijas mājaslapā pieejamie materiāli, Latvijas un ārvalstu labas prakses piemēri darba aizsardzības jomā.
Keywords Atslēgas vārdi: BŪVES VIZUĀLĀ APSKATE, DARBA VIDES RISKA FAKTORI, PREVENTĪVIE PASĀKUMI, VIZUĀLĀS APSKATES AKTS, VIZUĀLĀS APSKATES METODE
Keywords in English Keywords: VISUAL INSPECTION OF THE STRUCTURE, WORK ENVIRONMENT RISK FACTORS, PREVENTIVE MEASURES, VISUAL INSPECTION REPORT, METHOD OF VISUAL INSPECTION
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 19.05.2021 20:09:06