Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Noziedzīgi iegūto līdzekļu pārrobežu kontroles uzlabošana”
Title in English “Improving Cross-Broder Controls on Proceeds of Crime”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Aldis Lieljuksis
Reviewer Aldis Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Maģistra darba “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārrobežu kontroles uzlabošana” autors ir Edgars Ukrainskis. Noziedzīgi iegūti līdzekļi ir daļa no ēnu ekonomikas, ar kuriem tiek finansētas noziedzīgās organizācijas, terorisms un proliferācija. ANO aplēses liecina, ka pasaulē ik gadu tiek legalizēti līdz pat 2 triljoniem USD, kas sastāda līdz 5% no pasaules kopprodukta. Muitas dienests ir viena no visvērtīgākajām iestādēm, kuras kompetencē ir gan noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārrobežu aprites kontrole, gan tādu noziedzīgu nodarījumu konstatēšana (kā narkotiku kontrabanda), kas ģenerē vislielākos noziedzīgo līdzekļus. Pētījuma objekts ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārrobežu aprite. Pētījuma priekšmets ir starptautiskas un nacionālais tiesiskais regulējums, noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārrobežu kontroles process, muitas kompetencē esošie predikatīvie noziedzīgie nodarījumi. Maģistra darba mērķis ir novērtēt noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārrobežu aprites kontroles iespējas muitas dienesta darbībā. Mērķa sasniegšanai tiks analizēts tiesiskais regulējums un standarti, izpētīts starptautisko organizāciju ziņojumus un pētījumus, izpētītas tipoloģijas pazīmes un metodes, izpētīt skaidras naudas deklarēšanas dinamiku Latvijā, izvērtēt kriptovalūtu, kā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas objektu, novērtēt Latvijas muitas dienesta tiesiskās un tehniskās noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārrobežu aprites kontroles iespējas, izstrādāt priekšlikumus, lai uzlabotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārrobežu aprites kontroli. Darbs sastāv no četrām daļām. Pirmajā daļā ir izpētīts starptautiskais un nacionālais tiesiskais regulējums, kā arī starptautisko standartu prasības. Otrajā daļā ir izpētītas līdzekļu legalizācijas metodes, deklarēšanas sistēma Latvijā. Trešajā daļā ir izpētītas tiesiskās un tehniskās naudas kontroles iespējas, identificētas nepilnības tiesību normās un nepieciešamais tehniskais risinājums efektivitātes uzlabošanai. Ceturtajā daļā ir apskatīti predikatīvie noziedzīgie nodarījumi un sasaiste ar noziedzīgu līdzekļu legalizāciju. Darba noslēgumā autors izdara secinājumus un sniedz priekšlikumus, kas attiecas, gan uz tiesiskā regulējuma uzlabošanu un tehnisko iespēju modernizēšanu un ieviešanu. Maģistra darbā izvirzītos priekšlikumus ir iespējams reāli ieviest, lai uzlabotu muitas dienesta darbu noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārrobežu aprites kontroles jomā. Darbs ir izklāstīts uz 101 lapām, kas satur 1 attēlu un 6 tabulas. Darba izstrādē izmantoti 87 avoti.
Keywords noziedzīgi iegūti līdzekļi, naudas atmazgāšana, predikatīvais noziegums
Keywords in English predicate crime, money laundering, proceeds of crime
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 19.05.2021 15:25:51