Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Safety Engineering
Title in original language Drošības kultūras veidošana kokapstrādes uzņēmumā
Title in English Creating a Safety Culture in a Wood Processing Company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Guna Bazone
Reviewer RTU prof., Dr.oec.Jānis Ķipsna
Abstract Bakalaura darba autore: Marita Agate Zirne. Bakalaura darba zinātniskais vadītāja: Pētnieks, Mg. oec, Mg. DA Guna Bazone. Bakalaura darba nosaukums: “Drošības kultūras veidošana kokapstrādes uzņēmumā”. Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 85 lapaspusēm. Bakalaura darbs satur 0 tabulas, 39 attēlus un 2 pielikumus. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darbā bibliogrāfiskajā sarakstā ir 26 informācijas avoti. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Darba mērķis ir ieviest digitalizāciju kokapstrādes uzņēmuma darba aizsardzības sistēmā, lai veicinātu drošības kultūru uzņēmumā un samazinātu nelaimes gadījuma skaitu. Teorētiskajā daļā tiek aprakstīta darba aizsardzības sistēma un arodveselība, drošības kultūras veidošanās un izpratne par to. Tiek aprakstīti darba vides riski, nelaimes gadījumi un arodslimības kokapstrādē nozarē. Kā arī tiek apskatīta digitalizācija un darba aizsardzība. Analītiskajā daļā tiek aprakstīts uzņēmuma vispārīgais raksturojums, tiek apskatīta darba aizsardzības organizācija un pielietotā risku novērtēšanas metode, pēc kā tiek izpētīta obligāto veselības pārbaužu organizēšanas kārtība un nodarbināto OVP kartes datu uzskaite, kā arī tiek izpētīta individuālo aizsardzības līdzekļu izsniegšanas un reģistrēšanas kārtība, kā arī datu uzskaite un uzglabāšana. Praktiskajā daļā autore veica drošības apgaitas ar mērķi, lai noskaidrotu “Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu”. Izveidoti uzstādījumi e-rīkam, lai ieviestu elektronisku individuālo aizsardzības līdzekļu uzskaiti un organizēšanu. Pēc e-rīka ieviešanas tika veikta aptauja ar norīkotajām personām par individuālo aizsardzības līdzekļu reģistrēšanu un uzskaiti, kā arī veikta intervija ar ārsta palīgu par obligāto veselību pārbaužu organizēšanu. Bakalaura darbā izmantotie avoti ir Latvijas Republikas likumi un Ministru kabineta izdotie noteikumi, AS “Latvijas Finieris” procedūru rokasgrāmatas un citi interneta resursi un pieejamā literatūra. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Keywords Drošības kultūra, digitalizācija, darba aizsardzība un arodveselība
Keywords in English Safety culture, digitalization, occupational safety and health
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 18.05.2021 10:20:41