Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Valsts ieņēmumu dienesta īstenotās starptautiskās sadarbības muitas jomā veicināšanas iespējas”
Title in English “Opportunities to Improve International Customs Cooperation by the Latvian State Revenue Service”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Aldis Čevers
Reviewer Raimonds Zukuls, VID ģenerāldirektora vietnieks muitas jomā
Abstract Jebkura organizācija tās pastāvēšanas ietvaros īsteno dažādus procesus, kas tai palīdz sasniegt mērķi un pildīt funkcijas. Viens no šādiem procesiem ir arī sadarbība, kas paaugstinot organizācijas spējas ļauj veikt noteiktās funkcijas. Tā kā muitas lietām ir pārrobežu raksturs, muitas iestādēm ir īpaši svarīgi īstenot veiksmīgu starptautisko sadarbību, lai veicinātu starptautisko tirdzniecību, aizsargātu valsts finansiālās intereses, sabiedrību un vidi, novērstu pārkāpumus. Starptautiskās sadarbības nozīmi būtiskāku padara arī Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, jo, lai realizētu muitas ūnijas mērķus nepieciešams visu valstu muitas iestāžu vienots darbs. Ņemot vērā ekonomiskās integrācijas procesus, to, ka virkne starptautisko organizāciju tieši vai netieši pievēršas ar muitu saistīto jautājumu risināšanā un izveidojušos praksi, var secināt, ka starptautisko sadarbību muitas lietās var realizēt trīs veidos – ar starptautiskajām organizācijām, muitas ūnijas administratīvās struktūras ietvaros un ar citām valstīm uz divpusējo līgumu pamata. Pētot iespējamo starptautisko sadarbību un novērtējot Latvijas muitas administrācijas (Valsts ieņēmumu dienests) iesaisti tajā, ir iespējams noteikt, kā to var paplašināt un uzlabot. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus Valsts ieņēmumu dienesta īstenotās starptautiskās sadarbības muitas jomā veicināšanai, balstoties uz atklātajām starptautiskās sadarbības iespējām un īstenotās starptautiskās sadarbības muitas jomā izvērtējumu. Darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek veikta publisko un privāto organizāciju izpēte, atklājot sadarbības lomu dažādu institūciju darbībā un muitas lietās. Darba otrajā daļā tiek veikta starptautiskās sadarbības muitas jomā izpēte atkarībā no tās veidiem – ar starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības administratīvās struktūras ietvaros un starp valstīm, atklājot tās iespējamos virzienus, mehānismus un ieguvumus. Darba trešajā daļā tiek veikta Valsts ieņēmumu dienesta īstenotās starptautiskās sadarbības muitas jomā analīze, izvērtējot tās plānošanu, organizēšanu un novērtēšanu, kā arī norisi un rezultātus. Darba noslēgumā tiek izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi Valsts ieņēmumu dienesta īstenotās starptautiskās sadarbības muitas jomā veicināšanai. Darba apjoms ir 92 lapaspuses, tajā ietverti 16 attēli, 7 tabulas, 6 pielikumi un 156 izmantotās literatūras avoti.
Keywords valsts pārvalde, sadarbība, muita, muitas lietas, muitas administrācija, starptautiska sadarbība, Valsts ieņēmumu dienests
Keywords in English public administration, cooperation, customs, customs matters, customs administration, international cooperation, State Revenue Service of Latvia
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 17.05.2021 22:44:58