Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Audita loma mainīgajā nodokļu prasību ievērošanas vidē Latvijā”
Title in English “The Role of Audit in the Changing Tax Compliance Environment in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Irina Jevinga
Reviewer Justīna Hudenko, RTU Muitas un nodokļu docente, Dr.oec.
Abstract Mūsdienās uzņēmuma galvenais pastāvēšanas nosacījums ir neatkarīgu kontroles institūciju jeb auditoru uzņēmumu regulāra uzraudzība. Audits tiek uzskatīts par vienu no svarīgākajām uzņēmumu vadības sistēmas sastāvdaļām, jo tieši kontrole būtiski ietekmē jebkura uzņēmuma konkurētspēju. Starp vairākiem audita veidiem īpašu uzmanību vērts veltīt nodokļu auditam. Nodokļi ir viens no nozīmīgākajiem elementiem valsts pastāvēšanas pamatā, kas veido lielāko daļu no valsts budžeta ienākumiem, kas savukārt ietekmē valsts ekonomisko attīstību. Tādējādi ir ļoti svarīgi pārbaudīt nodokļu aprēķina un maksājuma kārtību, pareizību un atbilstību normatīvo aktu noteikumiem. Maģistra darba „Audita loma mainīgajā nodokļu prasību ievērošanas vidē Latvijā” mērķis ir izstrādāt priekšlikumus audita veikšanas procesa optimizēšanai un uzņēmumu grāmatvedības uzskaites kļūdu skaita mazināšanai. Maģistra darba pētījuma objekts ir audita, tai skaitā nodokļu audita, process. Pētījuma priekšmets ir audita veikšanas procesa, normatīvo aktu un grāmatvedības uzskaites problēmu un trūkumu novērtējums. Hipotēze ir „audita veikšana pozitīvi ietekmē pareizu un atbilstošu normatīvajiem aktiem nodokļu aprēķinu un iemaksu valsts budžetā”. Lai sasniegtu uzrādīto mērķi, darbā tiek norādīti sekojošie uzdevumi: izpētīt audita un nodokļu jomas galvenos teorētiskos aspektus, izpētīt nodokļu kontroles un audita nozīmi valsts efektīvā darbībā, izpētīt uzņēmumu grāmatvedības uzskaites kļūdas, ar kurām var saskarties auditori audita veikšanas procesā, veicot auditoru uzņēmuma darbinieku aptauju, kā arī izpētīt uzņēmuma darbības efektivitāti, aprēķinot finanšu rādītājus. Darbs sastāv no ievada, 3 daļām, 14 nodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem, izmantoto informācijas avotu saraksta un pielikumiem. Darba apjoms ir 93 lapaspuses, kurās ietilpst 17 tabulas, 23 grafiskie attēli un 5 pielikumi.
Keywords Audits, audita veikšanas process, normatīvie akti, nodokļi, nodokļu administrēšana
Keywords in English Auditing, audit, audit process, laws and regulations, taxes, tax administration
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 17.05.2021 22:35:14