Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language Latvijas- Nīderlandes tirdzniecības partnerattiecību veicināšanas iespēju viedās mobilitātes jomā
Title in English Promotion opportunities of the Latvian-Dutch trade partnership in the field of smart mobility
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Valērijs Skribans
Reviewer Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Eiropas Savienības projektu daļas vadītāja L.Sičeva
Abstract Bakalaura darba autors Jacques Asbach izstrādāja darbu, kura temats ir “Latvijas-Nīderlandes tirdzniecības partnerattiecību veicināšanas iespējas viedās mobilitātes jomā”. Bakalaura darba mērķis ir viedās mobilitātes projekta izstrāde Latvijas-Nīderlandes tirdzniecības partnerattiecību veicināšanai. Darba ietvaros tika salīdzinātas Latvijas un Nīderlandes viedās mobilitātes jomas. Salīdzināšana atklāja abu valstu stiprās un vājās puses, kā arī jomas draudus un iespējas. Balstoties uz rezultātiem autors sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Nīderlandes pārstāvniecību organizēja tiešsaistes semināru Latvijas-Nīderlandes tirdzniecības partnerattiecību stiprināšanai “Smart city: innovation districts, mobility solutions, and the importance of community. Experiences from Latvia and the Netherlands”, kas norisinājās 2021. gada 25. martā. Darba pirmajā daļā tiek apskatīta viedās mobilitātes joma, tās attīstība Latvijā un Nīderlandē. Ar SVID analīzes palīdzību tika salīdzinātas abu valstu viedās mobilitātes jomas, lai precīzi definētu potenciālo Latvijas viedās specializācijas stratēģijas projekta tēmu. Otrājā daļā tika analizēta Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, tās Nīderlandes pārstāvniecība un iestādes ietekme uz Latvijas viedās mobilitātes jomu. Balstoties uz pirmās un otrās daļas rezultātiem tika definētas Latvijas ārējās tirdzniecības veicināšanas problēmas, kuras autors ar tiešsaistes semināru “Smart city: innovation districts, mobility solutions, and the importance of community. Experiences from Latvia and the Netherlands” centās risināt. Trešā daļa apraksta projektu, tā plānošanu un novērtējumu. Autors trešajā daļā arī salīdzina klātienes un tiešsaistes pasākumu rīkošanu. Darba noslēgumā ir izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi par Latvijas-Nīderlandes tirdzniecības partnerattiecību veicināšanas iespējām viedās mobilitātes jomā. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 63 lappuses. Tajā ir iekļauti 4 attēli, 10 tabulas un 4 pielikumi uz 4 lpp. Darbā izmantotas 76 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības.
Keywords viedā mobilitāte, viedās specializācijas stratēģija, Nīderlande, starptautiskās tirdzniecības partnerattiecības, projektu vadība, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, LIAA
Keywords in English smart mobility, smart specialization strategy, Netherlands, international trade partnerships, project management, Investment and Development Agency of Latvia, LIAA
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 17.05.2021 13:33:09