Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Pievienotās vērtības nodokļa darījumu risku pārvaldības metodoloģijas pilnveide”
Title in English “Improving Methodology of Risk Management of Value Added Tax Transactions”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Māris Jurušs
Reviewer Baiba Šmite-Roķe, VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece
Abstract Bočenkova J. Pievienotās vērtības nodokļa darījumu risku pārvaldības metodoloģijas pilnveide. Maģistra darbs/ J.Bočenkova, M. Jurušs. - Rīga: RTU, MUN katedra, maģistra profesionālā studiju programma «Muitas un nodokļu administrēšana», 2021.- 80 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi, izmantotās literatūras un avotu sarakst un nosacīto apzīmējumu saraksts. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 27 attēli, 15 tabulas, 6 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 32 avoti latviešu, 14 angļu, un 13 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Maģistra darba mērķis: piedāvāt pievienotās vērtības nodokļa darījumu risku pārvaldības pilnveidošanas variantus krāpšanas mazināšanai. Darba analītiskā daļā autore apskatījusi PVN regulējumu darījumiem, krāpšanas shēmu veidus, PVN sistēmas efektivitātes uzlabošanas ES plānu, Latvijā pastāvošu darījumu risku novērtēšanas metodiku un VID ieteikumus darījuma partnera izvērtēšanai. Ka arī izanalizējusi VID statistikas datus un ES un Latvijas PVN plaisas apjomus. Lietišķa pētījumu daļā ir izpētīti un analizēti PVN darījumu riski, tiek apskatīts nodokļu risku pārvaldības process un pārvaldības problēmu risinājumi. Ka arī darba autore izanalizēja ASV un Krievijas PVN risku vadlīniju pieredzi un salīdzināja Latvijas VID ieteikumus darījumu partneru pārbaudei ar KYC, KYB, KYT procedūrām un Krievijas nodokļu administrācijas ieteikumiem. Praktiskā daļā autore izpētīja un analizēja citās valstīs izmantotas metodes cīņai ar izvairīšanos no PVN maksāšanas un Latvijas RTU asociēta profesora piedāvāto risinājumu nodokļu maksājumu pārvaldīšanai saskaņā ar galīgo PVN režīmu. Ka arī darba autore piedāvāja izveidot kopīgu datu bāzi, aprakstīja tas priekšrocības un kādas papildus iespējas tā var sniegt efektīvākai nelikumīgu darbību apkarošanai. Maģistra darbā tika izmantotas analīzes, aprakstošā, salīdzināšanas, praktiskā pētījuma un grafiskā metodes. Pētījuma rezultāti liecina par to, ka izvirzīta hipotēze ir apstiprinājusies.
Keywords PVN darījumi, VID, nodokļu riski, krāpšanas shēmas, PVN plaisa, PVN galīgā sistēma.
Keywords in English VAT transactions, State Revenue Service, tax risks, fraud schemes, VAT gap, VAT final system.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 17.05.2021 11:01:14