Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Pievienotās vērtības nodokļa krāpniecības starptautiskajā tirgū apkarošana”
Title in English “Combating Cross Border Value Added Tax Fraud”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Māris Jurušs
Reviewer Irina Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.), Mg.oec.
Abstract Maģistra darba tēma ir “Pievienotās vērtības nodokļa krāpšanas starptautiskajā tirgū apkarošana”, kurā pēta šobrīd spēkā esošo pievienotās vērtības nodokļa regulējumu Eiropas Savienībā un nodokļu administrāciju veiktos izmantotos rīkus un veiktos pasākumus cīņā ar krāpniecību, atklājot trūkumus un piedāvājot iespējamos risinājumus. Krāpniecības novēršanā jāiesaistās gan Eiropas Savienības atbildīgajām iestādēm, gan dalībvalstīm aktīvi jāiesaistās PVN sistēmas pilnveidošanā, veicinot gan regulējuma izmaiņas, gan nodokļu administrāciju administratīvo sadarbību un izmantotās metodes krāpniecības apakrošanai. Maģistra darba objekts ir pievienotās vērtības nodokļa maksātāji, kas veic pārrobežu darījumus un priekšmets- pievienotās vērtības nodokļa krāpniecības novēršanas iespējas. Darba mērķis ir izprast esošo situāciju Eiropas Savienībā saistībā ar PVN krāpšanas apmēriem un izstrādāt iespējamos risinājumus kā PVN sistēmu padarīt noturīgāku pret krāpniecību un kā apkarot krāpšanos ar PVN pārrobežu darījumos. Lai sasniegtu izvirzīto maģistra darba mērķi ir jāpieturas pie sekojošiem uzdevumiem: 1. Izpētīt un analizēt PVN regulējumu pārrobežu darījumos; 2. Izpētīt un analizēt PVN plaisas un krāpšanas apmērus Eiropas Savienībā; 3. Balstoties uz analīzes izvirzītajām nepilnībām, sniegt priekšlikumus esošās PVN sistēmas uzlabošanai; 4. Izvērēt pārrobežu darījumu regulējuma un PVN sistēmas vienkāršošanas pasākumu ietekmi uz PVN krāpšanas apmēru; 5. Novērtēt iespējamos variantus, kas radītu pozitīvu ietekmi un PVN krāpniecības samazināšanos; 6. Izstrādāt praktiskus priekšlikumus, kas uzlabotu krāpšanas apkarošanu gan starptautiskā līmenī, gan valstu ietvaros. Maģistra darba ietvarā tika veikta analīze pievienotās vērtības nodokļa un tā krāpniecības jomā, vadoties pēc izvirzītās problēmas. Sniegti iespējamie priekšlikumi teorētiskā veidolā, kas mazinātu izvirītās problēmas esamību. Maģistra darba trešajā daļā sniegts praktisks pielietojums teorētiskajiem priekšlikumiem, kas uzlabotu krāpniecības apkarošanas efektvitāti un samazinātu krāpniecības apmērus Eiropas Savienībā. Darba kopējais apjoms ir 75 lappuses. Darbs sastāv no ivada, trīs pamatdaļām, kas sadalītas vairākās nodaļās un apakšnodaļās, secinājumiem, priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta. Darbā iekļauti 9 attēli un 2 tabulas, kas paskaidro un ilustratīvi demonstrē darba saturu.
Keywords PVN, PVN krāpniecība, Eiropas Savienība
Keywords in English VAT, VAT FRAUD, European Union
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 14.05.2021 12:49:52