Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Preču muitošanas procesa izmaiņas krīzes apstākļos”
Title in English “Changes in Customs Clearance of Goods in Crisis Conditions”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Aivars Gulbis
Reviewer Aldis Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.iur.
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Preču muitošanas procesa izmaiņas krīzes apstākļos”. Šī tēma ir aktuāla, jo šī brīža COVID-19 pandēmijas izraisītā krīze ir parādījusi, ka gandrīz viss, kas notiek pasaulē var mainīties zibenīgi ātri un Muitas jomā arī nav izņēmumu. Šobrīd šajā jomā ir dažas izmaiņas un lielākā daļa no tām ir diezgan specifiskas, proti, to mērķis ir atbalstīt uzņēmējus, kā arī palīdzēt COVID-19 pandēmijas izraisīto seku likvidēšanai. Tomēr ir izmaiņas, ko potenciāli varētu ieviest arī ilgtermiņā. Viena no šādām izmaiņām ir attālinātas dokumentālās un muitošanās procesu kontroles organizēšana. Šī bakalaura darba mērķis, izpētīt iespējamās preču muitošanas procesu izmaiņas COVID-19 pandēmijas laikā. Šī mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojošie uzdevumi: • Aprakstīt COVID-19 izraisīto krīzi Latvijā un Eiropas Savienībā, to ietekmi uz preču plūsmu Latvijā un izpētīt normatīvus aktus un vadlīnijas, kas regulē COVID-19 izraisītas krīzes vadību; • Raksturot muitas kontroles veidus un muitas procedūras Latvijā pirms COVID-19 krīzes; • Apskatīt informāciju par COVID-19 pandēmijās muitas jomā izraisītām izmaiņām Latvijā; • Apkopot pieejamus statistiskus datus un veikt ieviesto izmaiņu analīzi, balsoties uz praktisko pieredzi; • Izstrādāt plānu COVID-19 pandēmijās muitas jomā izraisīto izmaiņu ieviešana ilgtermiņā, apkopojot visu pieejamo informāciju un apkopojot šo izmaiņu priekšrocības un trūkumus; • Izdarīt secinājumus par COVID-19 pandēmijās muitas jomā izraisītām izmaiņām un piedāvāt priekšlikumus šo izmaiņu iespējamo ieviešanu ilgtermiņā. Bakalaura darbs sastāv no četrām daļām. Pirmajā daļā sniegts COVID-19 pandēmijas un to izraisītās krīzes raksturojums, tiek analizēta šis krīzes ietekme uz preču plūsmu Latvijā kā arī tiek apskatīti normatīvie akti un vadlīnijas, kas regulē šis krīzes vadību. Otrajā daļā tiek izpētīta muitas kontrole, to viedi un nozīme, kā arī tiek raksturotas muitas procedūras. Pētījuma trešajā daļā tiek aprakstītās COVID-19 pandēmijās muitas jomā izraisītas izmaiņas Latvijā. Savukārt, ceturtajā daļā tika apskatītas konkrētas izmaiņas, ko būtu iespējams ieviest arī ilgtermiņā un šo izmaiņu priekšrocības un trūkumi, kā arī tiek piedāvāts plāns šo izmaiņu ilgtermiņa ieviešanai. Bakalaura darba apjoms ir 51 lpp., darbā iekļauti 8 attēli un 3 tabulas, izmantotās literatūras un avotu sarakstā 48 vienības.
Keywords Preču muitošanas procesa izmaiņas krīzes apstākļos
Keywords in English Changes in customs clearance of goods in crisis conditions
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 14.05.2021 10:04:04