Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nodokļu atbalsta pasākumu nozīme ekonomiskās krīzes apstākļos”
Title in English “The Role of Tax Support in Economic Crisis”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Baiba Šmite-Roķe
Reviewer Dace Pelēkā, VID ģenerāldirektora vietniece nodokļu jomā
Abstract Izsludinātā pandēmija un valstu ieviestie ierobežojumi Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanai, ir radījuši negatīvas sekas ekonomikas un tautsaimniecības attīstībai. Ieviestie ierobežojumi būtiski ir ietekmējuši vairākas nozares, īpaši tādas nozares, kā tūrisma, aviācijas un arī naftas nozari. Līdztekus arī Covid-19 krīze būtiski ietekmē makroekonomiskos rādītājus, kur straujas izmaiņas piedzīvo tādi makroekonomiskie rādītāji kā bezdarbs un iekšzemes kopprodukts. Nodrošinot efektīvus nodokļu atbalsta mehānismus skartāko nozaru uzņēmējiem, tiktu nodrošināta tautsaimniecības un ekonomikas attīstība. Bakalaura darba “Nodokļu atbalsta pasākumu nozīme ekonomiskās krīzes apstākļos” mērķis ir novērtēt ekonomiskās krīzes radītās sekas uz valstu ekonomiskajiem rādītājiem, izanalizēt krīzes visvairāk skartās nozares. Izanalizēt Latvijas un ārvalstu valdību reakciju ekonomiskās lejupslīdes mazināšanai un izvirzīt priekšlikumus nodokļu stratēģijas veidošanai ātrākai izejai no ekonomiskās krīzes, efektīvākai krīzes seku mazināšanai un ekonomikas attīstībai ilgtermiņā. Bakalaura darbs ir strukturēts trīs nodaļās. Pirmā nodaļa ir strukturēta divās apakšnodaļās, kur pirmajā apakšnodaļā tiek analizētas trīs skartākās nozares, kā tūrisma, aviācijas un naftas nozare, un otrajā apakšnodaļā tiek analizēti makroekonomiskie rādītāji kā bezdarbs, IKP un citi makroekonomiskie rādītāji. Otrā nodaļa ir strukturēta divās apakšnodaļās, kur pirmajā apakšnodaļā ir aprakstīti konceptuāli teorētiskie nodokļu aspekti, kādai būtu jābūt nodokļu sistēmai ideālā gadījumā, un otrajā apakšnodaļā aprakstīti Latvijas un citu valstu nodokļu atbalsta mehānismi. Balstoties uz pirmajā un otrajā nodaļā aprakstīto informāciju un veikto analīzi, trešajā nodaļā ir veikta darba autora ieteikumu izstrāde un analīze. Darbā ir veikta analīze skartākajām nozarēm – tūrisma, aviācijas un naftas nozarei; novērtētas makroekonomisko rādītāju izmaiņas Latvijā; apzināti nodokļu politikas teorētiskie aspekti; novērtēta citu valstu atbalsta mehānismu ietekme uz ekonomiskajiem rādītājiem; izstrādāti darba autora nodokļu atbalsta ieteikumi, kas veicinātu ekonomikas atlabšanu un tautsaimniecības attīstību; izstrādāti kompensējoši mehānismi sabalansētam valsts budžetam. Veicot skartāko nozaru analīzi un makroekonomisko rādītāju novērtējumu, ņemot vērā teorētiskos aspektus, darbā tiek piedāvāti nodokļu atbalsta ieteikumi, kā PVN un UIN likmes samazināšana. Ieteikumi veicinātu skartāko nozaru uzņēmējiem veiksmīgi atlabt, kā rezultātā uzlabotu tautsaimniecības un ekonomikas attīstību. Kompensējot iespējamos nodokļu ieņēmumu zaudējumus valsts budžetā, darbā tiek noteikti mehānismi, kas rastu papildus ieņēmumus valsts budžetā. Darbs izstrādāts uz 60 lapaspusēm, ietverti 10 attēli, 3 tabulas.
Keywords Covid-19 vīrusa negatīvā ietekme, skartākās nozares, makroekonomiskie rādītāji, ekonomiskā krīze, nodokļa atbalsta mehānismi, tautsaimniecības attīstība, ekonomikas izaugsme, sabalansēts valsts budžets.
Keywords in English Negative impact of Covid-19 virus, affected sectors, macroeconomic indicators, economic crisis, tax support mechanisms, economic development, economic growth, balanced state budget.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 13.05.2021 10:49:22