Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Ar preču importu saistīto noziedzīgo nodarījumu ietekme uz Latvijas ekonomiku”
Title in English “Impact of Customs Offences Involving Import of Goods on the Latvian Economy”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor Aldis Čevers
Reviewer Normunds Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Abstract Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Ar preču importu saistīto noziedzīgo nodarījumu ietekme uz Latvijas ekonomiku”. Tēma ir aktuāla, jo ar importu saistītie muitas noziedzīgie nodarījumi nopietni kaitē valsts ekonomiskajai drošībai. Esošais ekonomiskās noziedzības līmenis un tā izplatība ir viena no aktuālākajām ekonomikas attīstības problēmām. Mūsdienās šāda veida noziedzība ir viens no galvenajiem destruktīvās ietekmes avotiem uz valsts sociāli-ekonomiskiem un politiskiem attīstības procesiem, kas izraisa ekonomisko procesu destabilizāciju un valsts ekonomiskās drošības līmeņa pazemināšanos. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus muitas darba pilnveidošanai ar preču importu saistīto noziedzīgo nodarījumu atklāšanā un novēršanā. Bakalaura darba uzdevumi ir: 1. Izpētīt starptautisko preču plūsmu mūsdienās. 2. Raksturot importu kopējā ES muitas teritorijā. 3. Identificēt iespējamos apdraudējumus saistībā ar importu. 4. Raksturot muitas kontroles lomu ekonomikā. 5. Raksturot noziedzīgos nodarījumus muitas jomā. 6. Apkopot un analizēt statistiku par Latvijā atklātiem ar importu saistītiem noziedzīgiem nodarījumiem. 7. Izstrādāt priekšlikumus muitas darba pilnveidošanai ar importu saistīto noziedzīgo nodarījumu atklāšanā un novēršanā. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā daļā sniegts nelikumīgas tirdzniecības un importa raksturojums. Otrajā daļā ir izpētīta muitas kontrole, tās loma ekonomiskajā drošībā, identificēti iespējamie apdraudējumi saistībā ar importu, kā arī paveikta Terehovas Muitas kontroles punkta PEST analīze. Pētījuma trešajā daļā ir raksturoti ar importu saistītie noziedzīgie nodarījumi un analizēta statistika par Latvijā atklātiem ar importu saistītiem noziedzīgiem nodarījumiem, kā arī analizēta to ietekme uz valsts budžetu. Pētījuma objekts ir Latvijas ekonomika, savukārt pētījuma priekšmets – ar importu saistītie noziedzīgie nodarījumi muitas jomā, kas ietekmē Latvijas ekonomiku. Pētījuma laikā tika izmantota mācību literatūra, zinātnisko žurnālu un konferenču rakstu krājumi, Latvija Republikas normatīvie akti muitas un nodokļu jomā, valsts statistikas dati, interneta resursi un VID nepublicētie materiāli. Bakalaura darba apjoms ir 60 lpp. Bakalaura darbā ir 20 attēli un 2 tabulas.
Keywords muita, noziedzīgie nodarījumi, imports, ekonomika
Keywords in English customs, offences, import, economy
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 12.05.2021 20:31:36