Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas kontroles pasākumu pilnveidošana uztura bagātinātājiem e-komercijā”
Title in English “Improvement of Customs Control Measures for Food Supplements in E-Commerce”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Aivars Gulbis
Reviewer Aldis Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.iur.
Abstract Bakalaura darba “Muitas kontroles pasākumu pilnveidošana uztura bagātinātājiem e- komercijā” mērķis ir izpētīt uztura bagātinātāju pieejamību e-komercijā, muitas dienesta lomu šī produkta kontrolē un riskus, kas varētu rasties nepilnīgas uzraudzības gadījumā. Pētījuma aktualitāti akcentē uztura bagātinātāju tirgus rādītāju izaugsmes tendences pēdējos gados, to veicinājusi sabiedrības vēlme arvien vairāk pievērsties savas dzīves kvalitātes uzlabošanai. Digitalizācijas ietekmē, attīstoties e-komercijas tirgum, patērētājam tiek piedāvātas plašas iegādes opcijas, izzūdot fiziskajām robežām. Lai sasniegtu darba mērķi, tiek noteikti uzdevumi: identificēt pētāmo produktu un tā pieprasījuma apjomu e-komercijā; veikt respondentu aptauju, lai noskaidrotu sabiedrības attieksmi par uztura bagātinātājiem un to lietošanas tendences; analizēt uztura bagātinātāju tirgu Eiropas un pasaules mērogā; apskatīt riskus, kas rodas uztura bagātinātājiem esot pieejamiem e-komercijā; veikt kontroles pirkumu, lai izpētītu teorijas īstenošanos praksē; apskatīt muitas dienesta lomu uztura bagātinātāju kontrolē; veikt secinājumus un sniegt priekšlikumus muitas dienestam un kompetentajām iestādēm, lai realizētu efektīvāku pētāmā priekšmeta kontroli Eiropas Savienībā. Bakalaura darba pētījumu objekts ir muitas dienesta loma e-komercijas kontrolē, pētījuma priekšmets ir uztura bagātinātāji. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļā tiek analizēts pētāmais priekšmets, veikts tā salīdzinājums ar zālēm un apskatīti uztura bagātinātāju apriti regulējošie tiesību akti. Otrajā darba daļā tiek analizēti tirgus rādītāji vairāku gadu griezumā un aplūkotas turpmākās prognozes, aprakstīti iespējamie riski un problēmas, kas rodas attīstoties e-komercijai. Trešajā daļa tiek apskatīta muitas loma uztura bagātinātāju kontrolē. Pētījuma ietvaros, problēmu konstatēšanas nolūkam, tiek veikts kontroles pirkums, aprakstīta muitas loma pārtikas produktu kontrolē un piedāvāti mehānismi tās uzlabošanai. Darba apjoms ir 57 lappuses, izmantoti 7 attēli un pievienoti 3 pielikumi, izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir 55 vienības.
Keywords Muitas kontroles pasākumu pilnveidošana uztura bagātinātājiem e-komercijā
Keywords in English Improvement of Customs Control Measures for Food Supplements in E-Commerce
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 12.05.2021 16:21:28