Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nozīme ilgtspējīgas pensiju sistēmas veidošanā”
Title in English “The Role of State Social Insurance Mandatory Contributions in Creating a Sustainable Pension System”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Māris Jurušs
Reviewer Irina Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.), Mg.oec.
Abstract Bakalaura darbs “Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nozīme ilgtspējīgas pensiju sistēmas veidošanā”. 2021. gada 1. janvārī stājās spēkā jaunie grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, paredzot valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu samazināšanos, bet minimālo obligāto iemaksu ieviešanu un piemērošanu, tādējādi radot jautājumu, kādai tad ir jābūt ilgtspējīgai pensiju sistēmai. Balsoties uz tēmas aktualitāti, bakalaura darba mērķis ir novērtēt, kā ar valsts sociālo apdrošināšanas obligātām iemaksām var ietekmēt nākotnes pensijas, kā arī izstrādāt ieteikumus ilgtspējīgas pensiju sistēmas izveidei Latvijā. Pētījuma objekts ir valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, analizējot to nozīmi pensiju sistēmā. Bakalaura darba pētījuma priekšmets ir nodokļu politika un stratēģija ilgtspējīgas pensijas sistēmas izveidei Latvijā. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi galvenie uzdevumi: gūt pilnīgu priekšstatu par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ietekmi uz pensiju sistēmu Latvijā; izpētīt, apkopot un analizēt mācību, periodisko un speciālo literatūru, lai izprastu, kā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām veicināt ilgtspējīgu pensiju sistēmu; izstrādāt praktiskus ieteikumus konkrētiem nodokļu politikas pasākumiem Latvijā, kuri veicinātu ilgtspējīgas pensiju sistēmas izveidi Latvijā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pētījuma rezultāti liecina, ka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir liela ietekme pensiju sistēmā, taču papildus ietekmi rada ekonomiskie faktori, jo īpaši demogrāfiskā slodze, nodarbinātības līmenis. Lai uzlabotu pensiju shēmu finansiālo stāvokli, ir ieteicams veikt attiecīgus pasākumus: pensionēšanās vecuma paaugstināšana, iemaksu likmju vai bāzes paaugstināšana, obligātu valsts subsīdiju ieviešana, nepamatotu pabalstu atcelšana. Savukārt, lai ar augstāk minētajiem ieteikumiem pozitīvi ietekmētu valstī esošo situāciju, ir nepieciešams izveidot pasākumu kopumu, kurā ieteikumi spētu savstarpēji mijiedarbojoties un uzlabot valstī esošo situāciju. Bakalaura darbu veido ievads, 3 daļas, 5 nodaļas, 6 apakšnodaļas, secinājumi un priekšlikumi, izmantoto informācijas avotu saraksts. Darba apjoms ir 53 lapaspuses, tajā ietilpstas 7 attēli, 7 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 47 avoti. Atslēgas vārdi: valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, nodokļi, pensiju sistēma.
Keywords valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, nodokļi, pensiju sistēma
Keywords in English state social insurance mandatory contributions, taxes, pension system
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 09.05.2021 10:35:26