Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Biznesa stratēģijas izstrāde SIA PharmPro
Title in English Business Strategy Development for SIA Pharmpro
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Andrejs Dzedons
Reviewer I.Jākobsone
Abstract Maģistra darba “Biznesa stratēģijas izstrāde SIA PharmPro” mērķis ir, veicot uzņēmuma iekšējās un ārējās vides izpēti, sniegt uz analīzi balstītus stratēģijas ieteikumus, kas palīdzēs uzņēmumam sasniegt ilgtermiņa rentabilitāti. Pētījumu pamatā ir straēģiskās vadības literatūrā aprakstītās metodes. Darbā pielietotas PEST analīze, nozares analīze, ieskaitot Portera piecu spēku metodi, iekšējā analīze un SVID analīze. Kvantitatīvā izpēte ietver publiski pieejamos statistikas datus, uzņēmuma vēsturiskos datus un uzņēmuma finanšu pārskatu. Pielietotā kvalitatīvā informācija ietver intervijas ar uzņēmuma vadību un publikācijas. Teorētiskais pamats iegūts no literatūras: grāmatas, žurnālu publikācijas, raksti, ziņojumi un tīmekļa vietnes. Tēzes izvirzītā problēma: uzņēmumam nav skaidra redzējuma par tā stratēģiju, kā sasniegt dzīvotspēju. Darba uzdevums ir izstrādāt saprotamu stratēģiju SIA PharmPRO, kas, balstoties uz uzņēmuma stiprajām pusēm, nodrošinātu uzņēmuma rentabilitāti ar minimālu risku. Ieteiktā stratēģija paredz, ka uzņēmums fokusēsies uz pārdošanu pieaugumu esošajā tirgū. Stratēģija balstās uz uzņēmua stiprajām pusēm: izdevīgs līgums ar mates uzņēmumu, spēja pielāgoties, reputācija un uzņēmuma darbinieku pieredze. Stratēģijas ieviešanai tika izstrādāts implementācijas plans, kas paredz produkta groza pārskatīšanu, jaunu produktu meklēšanu un iekļaušanu produktu grozā, mājaslapas uzlabojumus un formālas pārdošanas procedūras izveidi un tālākus tās uzlabojumus. Darbs sastāv no 99 lappusēm, 6 tabulām, un 9 attēliem. Izmantotie informācijas avoti: 6 grāmatas, 1 doktorantūras promocijas darbs, 15 ziņojumi, 4 žurnālu raksti, 6 blogu raksti, 7 datubāzes un statistikas avoti, 12 normatīvie akti un likumi un 9 interneta vientes. Darbam ir 3 pielikumi.
Keywords Stratēģiskais menedžments, Biznesa stratēģija
Keywords in English Strategic Management, Business Strategy
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 05.05.2021 22:28:06