Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Mitnijas attīstības stratēģija Latvijā
Title in English Mitnija’s Development Strategy in Latvia
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Andrejs Dzedons
Reviewer A.Koliškins
Abstract Anotācija Šī maģistra darba nosaukums ir “Mitnijas attīstības stratēģija Latvijā”. Darbs izstrādāts angļu valodā uz 108 lapām, to veido 9 nodaļas, kurās iekļautas 20 tabulas un 17 attēli. Darba uzdevums ir izstrādāt SIA “Mitnija LV” attīstības stratēģiju, kuras galvenais mērķis ir rentabilitātes celšana. Kā noteicošie faktori uzņēmuma atbilstošas stratēģijas izstrādē analizēti: nozares statistikas dati, tirgus izaugsmes potenciāls, ārējās un iekšējās vides ietekmējoši apstākļi, identificētas iespējas un apdraudējumi, kā arī novērtētas uzņēmuma stiprās un vājās puses, tādējādi definējot firmas konkurētspējas nosacījums. Analizējot plašāk pielietotās biznesa līmeņa stratēģijas, kā atbilstošākā ir izvēlēta fokusa zemo izmaksu stratēģija. Šīs stratēģijas galvenās priekšrocības atbilst gan klientu, gan Mitnija LV interesēm. Uzņēmums gūst labumu apkalpojot liela mēroga un ilgtermiņa projektus, savukārt klienti saņem pievienoto vērtību caur Mitnijas nedalītu uzmanību, kas ļauj nodrošināt klientu vajadzībām pielāgotu un augstas kvalitātes pakalpojumu sniegšanu. Turklāt zemākās cenas koncepts nodrošina klientu vissvarīgākās vajadzības apmierināšanu. Proti, konkurētspējīgu cenu. Lai padarītu piedāvāto stratēģiju viegli saprotamu un pielietojumu, darbā ir izstrādātas procesu shēmas un vadlīnijas, kas uzskatāmi norāda uz noteicošajiem kritērijiem un pielietojamām tehnikām stratēģijas sekmīgai ieviešanai. Tāpat darbā ir apkopoti, tirgū identificēti, izstrādes stadijā esoši projekti, kuri pilnībā atbilst piedāvātās stratēģijas realizācijai un var kalpot kā avoti uzņēmuma izaugsmes un rentabilitātes celšanā. Stratēģijas izstrādē izmantotas vairākas teorijas un modeļi, starp kuriem lielāko pienesumu ir snieguši: PESTLE-C analīzes modelis, Portera 5 Spēku modelis, SWOT analīze, Vispārējais konkurētspējas priekšrocību veidojošo bloku modelis, Inovāciju sadalījuma modelis pa tipiem un Vispārējais biznesa līmeņa stratēģiju modelis. Galvenie informācijas un datu avoti ir akadēmiskā un nozares profesionālā literatūra, publikācijas, lekcijas, statistikas dati, normatīvie akti, politikas plānošanas dokumenti, Latvijas Bankas makroekonomiskās prognozes, Būvniecības Informācijas Sistēmas dati, Valsts Būvniecības Kontroles biroja dati, Londonas metālu biržas dati un SIA Crefo Rating dati.
Keywords Mitnija fokusa zemo izmaksu stratēģija būvniecības nozare izaugsme konkurētspējas priekšrocības efektivitāte
Keywords in English Mitnija Focus low-cost strategy construction industry growth competitive advantage profitability efficiency
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 03.05.2021 15:00:53