Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Latvijas komercbanku klientu servisa pilnveides iespējas
Title in English Opportunities for Improvement of Customer Service at Latvian Commercial Banks
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer Asoc. Profesors, Dr.oec. Konstantins Kozlovskis
Abstract Bakalaura darba autors: Inese Plostniece Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., docente Rita Greitāne Bakalaura darba temats: Latvijas komercbanku klientu servisa pilnveides iespējas. Bakalaura darbs rakstīts: Latvijas komercbanku Klientu servisa pilnveides iespējas. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā un praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 54 lappuses (neskaitot pielikumu), tajā iekļauti 15 attēli, 11 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 10 angļu valodā, 2 krievu valodā un 18 ir grāmatas un interneta resursi latviešu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba mērķis ir apskatīt nozares vadošo universālo banku pieredzi, veicot vienas konkrētas bankas pieredzes analīzi un veicot dažādu banku klientu aptauju ar noskaidrot kas klientu uztverē ir klientu serviss bankas, noteikt klientu servisa pilnveides iespējas. Darba autore teorētiskā daļā apkopoja un izanalizēja informāciju par Latvijas banku sektoru kopumā, plašāk apskatot četru lielāko banku datus. Apskatīja banku sektora izaicinājumus digitalizācijas laikmetā saistībā ar klientu servisa jautājumiem. Apkopoja un izanalizēja klientu apkalpošanas kanālu specifiku, klientu apkalpošanas modeļa un standarta raksturojumus, plaši apskatīja un izanalizēja klientu servisa mērījumu un mērījumiem nepieciešamās informācijas iegūšanas avotus. Darba teorētiskā daļa apskatīja vienas bankas vispārējo informāciju, apskatīja un izanalizējas publiski pieejamos banku sektora pētījumus, vienas bankas iekšējos klientu servisa mērījumu un sūdzību pārskata datus. Kā arī apkopoja un izanalizēja veiktās aptauja datus. Bakalaura darba noslēgumā autore izdara nozīmīgākos secinājumus un priekšlikumus balstoties uz vienas bankas izanalizēta piemēra un banku klientu aptaujas vispārinot datu interpretāciju. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Plostniece, I. (2020). Latvijas komercbanku Klientu servisa pilnveides iespējas. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI UIVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 54.lpp.
Keywords klientu serviss, klientu apmierinātība, klientu standarts
Keywords in English customer service, customer experience, survey
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 20.04.2021 14:43:32