Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Management in international business
Title in original language Personāla atlases procesi uzņēmumos un to ietekme uz darbinieku apmierinātību ar darbu
Title in English The Recruitment and Selection Process in Companies and their Influence on Employee’s Satisfaction with the Job
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Inese Muzikante
Reviewer A.Gaile
Abstract Uzņēmuma panākumi lielākoties ir atkarīgi no cilvēkiem, kuri ir daļa no tā. Lai talantīgākos un piemērotākos darbiniekus savam uzņēmumam, ir nepieciešams spēcīgs personāla atlases process. Spēcīgs personāla atlases process ir ne tikai priekšrocība uzņēmumam, bet arī topošo darbinieku labums, nodrošinot, ka darbs uz kuru tie cer atbilst viņu prasībām un personībām. Darbinieka un darba saderība ir izšķirošs faktors, lai nodrošinātu lielāku darbinieku apmierinātību ar darbu un augstāku darbinieku noturēšanu uzņēmumā kopumā. Darbinieku apmierinātība ar savu darbu var arī neapšaubāmi ietekmēt uzņēmuma efektivitāti un rezultātus. Pētījuma mērķis bija analizēt darbā pieņemšanas procesa ietekmi uz darbinieku apmierinātību ar darbu. Tika formulēts šāds pētījuma jautājums: Vai pūles, kas tiek veltītas darbinieku pieņemšanai darbā un atlases procesā, ir saistītas ar darbinieku apmierinātību ar darbu? Lai atbildētu uz pētījuma jautājumu, tika izveidota un izplatīta aptauja par darbinieku apmierinātību ar darbu un darbā pieņemšanas procesu, kam tie ir gājuši cauri. Apkopotie dati tika analizēti, izmantojot aprakstošu statistiku un korelācijas analīzi. Pēc pētījumu analīzes tika secināts, ka darbā pieņemšanas procesa kvalitāte un padziļinātība pozitīvi ietekmē darbinieku apmierinātību ar darbu. Galvenie informācijas avoti ir zin;atniskie žurnāli un tīmekļa vietnes. Šajā pētījumā atrodams viens grafiks, divas tabulas un četri pielikumi. Darba valoda ir angļu.
Keywords Cilvēkresursu vadība, pieņemšana darbā, atlase, apmierinātība ar darbu
Keywords in English Human resources management, recruitment and selection, job satisfaction, employee retention.
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 15.04.2021 23:40:51