Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Management in international business
Title in original language Preču pieejamības ietekme uz pārdošanas ieņēmumiem un preču zudumiem mazumtirdzniecības veikalos Latvijā
Title in English Stock Availability Impact on Sales and Write-off Values in Large-chain Retail Stores in Latvia
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Inese Muzikante
Reviewer J.Bancroft
Abstract Šī zinātniskā darba nosaukums ir: “Preču pieejamības ietekme uz pārdošanas ieņēmumiem un preču zaudējumiem mazumtirdzniecības veikalos Latvijā”. Ikkatram biznesam ir būtiski maksimizēt efektivitāti un ieņēmumus, optimizēt piegādes ķēdi un samazināt zaudējumus, cik iespējams. Taču, tas ir īpaši būtiski mazumtirdzniecības veikaliem, jo tie strādā ar zemiem EBITDA rādītājiem (A. Girjatovičs, personal communication, April 13, 2021). Tādēļ, ir svarīgi pēc iespējas vairāk katram procesam samazināt izmaksas. Šo zinātnisko darba tēmu ir izmeklējuši un aprakstījuši vairāki zinātnieki dažādos līmeņos. Galvenokārt pētījuma daļas padziļinātību nosaka augstākās matemātikas pielietojums, advancēti analītiskie modeļi, dziļa ietekmējošo faktoru izpēte un datu apjoms un dažādība. Šīs detaļas nosaka kādā līmenī varēs izskaidrot preču pieejamības ietekmi uz pārdošanas ieņēmumiem un zaudēto preču daudzumu. Pētījuma metode šajā zinātniskajā darbā sastāv no datu kopas analīzes par pārtikas preču mazumtirdzniecības uzņēmumu Latvijā. Datos ir apkopotas mainīgo vērtības par 5 lielveikaliem Latvijā. Šī zinātniskā darba pētījuma hipotēze ir, ka preču pieejamības līmenim ir pozitīva ietekme uz pārdošanas ieņēmumiem un preču zaudējumu vērtībām. Autors izvirzīja šādu hipotēzi iedvesmojoties no eksistējošiem pētījumiem ar līdzīgiem darba mērķiem. Lai pierādītu, vai izvirzītā hipotēze ir patiesa, autors pētīja, vai datu kopā ir korelācija starp preču pieejamību, pārdošanas ieņēmumiem un preču zaudējumu vērtībām 2018. gadā. Turklāt, lai izprastu rezultātus un gūtu praktiskās zināšanas, autors regulāri sazinājās ar uzņēmumā strādājošo ekspertu, kurš arī palīdzēja šī darba tapšanā. Ar šo tēmu saistītu vairāku zinātnisko pētījumu darbu izpēte palīdzēja šo pētījumu un darbu padarīt konstruktīvāku un izglītojošāku. Pārtikas preču veikalos ir daudz un dažādu produktu kategoriju, kā piemēram pārtikas, nepārtikas, piepārtikas un citas. Šajā darbā tika analizēti dati tikai par svaigo produktu kategoriju. Autors izveidoja datu pārskatu, kas sastāvēja no galvenajiem un visatbilstošākajiem statistiskajiem rādītājiem. Sekojoši, autors izmantojot Pīrsona korelācijas koeficientu pārbaudīja, vai preču pieejamībai ir pozitīva ietekme uz pārdošanas ieņēmumiem un preču zaudējumu vērtībām. 2018. gada dati uzrādīja, ka starp šiem mainīgajiem nav attiecību. Taču, abos korelācijas koeficientos p-vērtības bija ievērojami virs 0.05, kas nozīmē, ka rezultāti nebija ticami. Pēc tam, izmantojot gūtās zināšanas no citiem zinātniski pētnieciskajiem darbiem, kā arī praktiskās zināšanas no industrijā strādājošā eksporta, autors aprakstīja un izskaidroja rezultātus. Autors arī atzina šī darba limitācijas un iespējas uzlabojumiem šīs tēmas izpētei nākotnē. Šo darbu varētu izmantot kā pamatu un iedvesmu padziļinātākai tēmas izpētei nākotnē. Ilgāks laika periods, lielāka datu dažādība un dziļāka analīze palīdzētu labāk izprast kādi ir tiešie un netiešie faktori, kas ietekmē pārdošanas ieņēmumu un preču zaudējumu vērtības. Šis zinātniskais darbs iekļauj 4 tabulas datu analīzes sadaļā un 4 attēlus pielikumu sadaļā. Šajā darbā ir 52 atsauces. Neiekļaujot tikai atsauču sekciju šajā darbā ir 35 lappuses. Darbs ir rakstīts angļu valodā.
Keywords Preču pieejamība, pārdošanas ieņēmumi, preču noraksti, pārtikas mazumtirdzniecības veikals, lielveikals.
Keywords in English Stock availability, sales, shrink, write-off, large chain grocery retail store, supermarket.
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 15.04.2021 21:15:51