Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Management in international business
Title in original language Darbinieku galvenās veiktspējas rādītāja salīdzinājums parastā birojā un dinamiskā birojā
Title in English Employee Key Performance Indicator Comparison in Regular Office and Dynamic Office
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Inese Muzikante
Reviewer Z.Siddiqui
Abstract Bakalaura darba “Darbinieku efektivitātes salīdzināšana parstā biroja vidē un dinamiskā biroja vidē izmantojot galvenās veiktspējas rādītāju” mērķis ir, pamatojoties uz zinātniskās literatūras, rakstu izpēti, datu ievākšanu un datu analīzi, novērtēt darbinieku efektivitāti strādājot regulārā biroja vidē un dinamiskā biroja vidē. Darba tēma ir aktuāla, jo mūsdienās, kad Covid-19 pandēmija ir izplatījusies pār visu pasauli, daudzi biznesi maina darba vidi, kurā iespējams strādāt gan attālināti, gan būdams birojā. Rezultātā, daļa no biznesiem ievieš dinamisko darba vidi, kad ir iespējams strādāt birojā uz vietas, ievērojot visus drošības pasākums, gan arī strādāt attālināti. Darbā tika izmantota monogrāfiskā metode pētēmā objekta teorētiskai izpētei, datu apkopošana un datu analīze darbiniekiem no “Solvay Business Services” Rīgas biroja, specifiski, Klientu apkalpošanas nodaļā. Izpildot bakalaura darā izvirzītos uzdevumus un atbildot uz darbā izvirzīto hipotēzi: Darbinieki strādājot jauktā biroja vidē būs efektīvāki kā darbinieki, kas strādā regulārā ofisā, tomēr, darbinieki strādājot dinamiskā ofisā būs visefektīvākie, tika secināts, ka darbinieku efektivitāte atšķirās, kad darbinieki strādā regulārā ofisā, dinamiskā ofisā vai jauktā ofisā. Dinamiskas biroja vides ieviešana “Solvay Business Services” Rīgas birojā ir bijusi sekmīga, kā rezultātā darbinieku efektivitāte ir paaugstinājusies strādājot dinamiskā un jauktā biroja vidē. Darbs ir rakstīt angļu valodā un sastāv no 33 lappusēm, piecām tabulām, un trīs attēliem. Šajā pētījumā kopumā tika izmantoti 62 informācijas avoti. Atslēgas vārdi: Darbinieku efektivitāte, biroja telpu tipi, darbinieku sniegums, darba vides ietekme uz dabiniekiem
Keywords Darbinieku efektivitāte, biroja telpu tipi, darbinieku sniegums, darba vides ietekme uz dabiniekiem
Keywords in English Employee efficiency, Office types, Employee performance, Environment impact on employees
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 15.04.2021 15:59:51