Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Management in international business
Title in original language Savstarpējā saistība starp darbinieka iesaistīšanos un vadītāja fizisko klātbūtni
Title in English The Relationship between Employee Engagement and Manager’s Physical Presence
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Inese Muzikante
Reviewer A.Gaile
Abstract Šī pētījuma tēma ir “Savstarpējā saistība starp darbinieka iesaistīšanos un vadītāja fizisko klātbūtni”. Šajā pētījumā tiek pētīta attiecība starp diviem mainīgajiem lielumiem - vadītāja fizisko klātbūtni un darbinieku iesaisti. Pārskatot pētījumus un rakstus par tēmām, kas saistītas ar darbinieku iesaisti, vadītāja fizisku klātbūtni, viņu lomu organizācijās un faktoriem, kas ietekmē vadītāja fizisko klātbūtni ar darbiniekiem, tika izvirzīts pētījuma jautājums - vai pastāv nozīmīgas sakarības starp darbinieku iesaisti un vadītāja fizisku klātbūtni? Lai to pārbaudītu, viena uzņēmuma, kas darbojas kā kopīgs pakalpojumu centrs, 100 darbinieki aizpildīja aptauju par iesaisti, kā arī atbildēja uz demogrāfiskajiem jautājumiem. Uzņēmums tika izvēlēts, jo aptaujas aizpildīšanas brīdī bija pagājuši gandrīz seši mēneši, kopš uzņēmums ieviesa stratēģiju, kuras rezultātā katra nodaļa pēc nejaušības principa tika sadalīta divās komandās. Tā rezultātā viena daļa darbinieku strādāja apstākļos, kad viņu tiešais vadītājs bija fiziski klāt, savukārt otras grupas vadītājs fiziski nebija klāt. Turpinājumā šajā pētījumā tiek apspriests, kāda ir saistība starp darbinieku iesaisti un vadītāja fizisku klātbūtni, vienlaikus aplūkojot arī citu demogrāfisko mainīgo lielumu saistību ar iesaisti (vecums, dzimums, darba pieredze uzņēmumā, izglītības līmenis). Pēc analīzes veikšanas, izmantojot aprakstošās un secinošās statistikas metodes, rezultāti liecina, ka starp šajā pētījumā pētītajiem mainīgajiem lielumiem nav sakarības. Neskatoties uz to, tas nemazina secinājumu nozīmīgumu. Fakts, ka nav saistības starp darbinieku iesaisti, vadītāja fizisku klātbūtni un citiem demogrāfiskajiem mainīgajiem lielumiem, parāda, ka uzņēmumi var būt radoši, meklējot veidus, kā uzlabot darbinieku iesaistīšanos, zinot, ka risinājumi, kas varētu ietekmēt vadītāja fizisku klātbūtni, neietekmētu iesaistīšanos. Turklāt rezultāti liecina, ka vienota pieeja darbinieku iesaistes uzlabošanai var nebūt vienlīdzīgi piemērota visiem darbiniekiem. Pētījums ir uzrakstīts angļu valodā un sastāv no 42 lappusēm, ieskaitot piecas tabulas, vienu attēlu, vienu pielikumu. Šajā pētījumā tika izmantoti kopumā 50 informācijas avoti.
Keywords darbinieku iesaiste, vadītāja fiziskā klātbūtne
Keywords in English employee engagement, manager’s physical presence
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 14.04.2021 22:27:24