Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language “Starptautisko biznesa pakalpojumu centru komunikācijas procesa pilnveide”
Title in English “Communication process improvement in global business service centres”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Jānis Mazais
Reviewer SIA ,,GroGlass" Finanšu vadītājs R.Grišajevs
Abstract Bakalaura darba autors Emīls Cimdiņš veicis pētījumu, kura temats ir “Starptautisko biznesa pakalpojumu centru komunikācijas procesa pilnveide”. Bakalaura darba mērķis ir samazināt darbību bez pievienotās vērtības īpatsvaru starp nodaļu komunikācijas procesā biznesa pakalpojumu centros. Bakalaura darba pirmajā daļā tiek aprakstīts komunikācijas process biznesa pakalpojumu centros saistībā ar pārdošanas pasūtījumu izveidi un apstrādāšanu. Šajā daļā tiek identificiēti galvenie iemesli tam, kāpēc komunikācijas process nav tik efektīvs, cik tas būtu iespējams. Autors iepazīstina ar Lean Six Sigma metodoloģiju, kuru autors izmanto par pamatu pētījumā sniegtajiem priekšlikumiem komunikācijas procesa pilnveidei. Bakalaura darba otrajā daļā tiek analizēti dati par komunikācijas procesu uzskaiti biznesa pakalpojumu centros. Darba autors analizē neefektīvas komunikācijas procesa norises cēloņus. Bakalaura darbā ietverti uzņēmumu pārdošanas pasūtījumu dati par periodu no 2018. līdz 2020. gadam, kas analizēti dinamikas rindās. Pētījumā atspoguļoti galvenie iemesli manuālai datu ievadei pārdošanas pasūtījumos, kā arī sīkāk analizēti iegūtie dati, izmantojot Lean Six Sigma metodoloģiju. Kā viena no galvenajām problēmām tiek identificēta novēlota informācijas ievadīšana uzņēmuma resursu plānošanas sistēmā. Bakalaura darba noslēdzošajā daļā autors, balstoties uz veikto datu analīzi, izstrādā priekšlikumus esošā komunikācijas procesa uzlabošanai, primāri koncentrējoties uz vērtību neradošo aktivitāšu īpatsvara samazināšanu procesā, kā arī vienkāršojot un sistematizējot procesu kopumā. Bakalaura darba nobeigumā apkopoti darba gaitā veiktie secinājumi, pievienoti pielikumi labākai darba izpratnei. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 76 lappuses. Tajā ir iekļauti 16 attēli un 4 pielikumi uz 14 lappusēm. Darbā izmantotas 24 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības.
Keywords starptautiskie biznesa pakalpojumu centri, komunikācijas process, procesu vadība, kartēšana.
Keywords in English international business service centers, communication process, process management, mapping
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 01.03.2021 12:57:25