Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Biroja ēka ar ekspozīciju zāli jaunbūve Mārupē"
Title in English "Office building with an exhibition hall in Mārupe"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Vitālijs Lūsis
Reviewer Andrejs Podkoritovs
Abstract Diplomprojekts sastāv no divām daļām – pētnieciskās daļas un inženierprojekta daļas. Pētnieciskas daļas nosaukums ir “Tērauda šķiedru sadalījuma ietekme uz paraugu lieces stiprību”, inženierprojekta nosaukums ir “Biroja ēka ar ekspozīciju zāli jaunbūve Mārupē”. Pētījuma daļā tika izpētīta šķiedru izvietojuma un koncentrācijas šķiedrbetona sastāvā ietekme uz šķiedrbetona mehāniskajām īpašībām. Pētījuma daļā ir trīs apakšdaļas: zinātniskās literatūras apskats; metodiskā daļa; eksperimentālā daļa. Zinātniskās literatūras apskata daļā tika apskatīta un apkopota teorētiskā informācija par pētāmo tēmu un izvirzīta darba hipotēze. Metodiskajā daļā tika aprakstīti pētījuma veikšanas galvenie tehniskie paņēmieni un metodes. Eksperimentālajā daļā tika aprakstīta paraugu testēšanas gaita, eksperimenta rezultātu apkopojums un ieteikumi eksperimenta precizitātes uzlabošanai. Pēc visu sadaļu ir noformulēti darba secinājumi. Diplomprojekta pētnieciskajā daļā tika izstrādāti 25 betona un šķiedrbetona paraugi lieces un spiedes stiprības testēšanai. Paraugu izveidošanai tika izmantotas tērauda šķiedras, SCHWENK portlandcements un citas betona izejvielas. Visi paraugu lieces un spiedes stiprības rezultāti tika apkopoti un apstrādāti. Inženierprojekta daļā ir uzprojektēta biroja ēka ar ekspozīcijas zāli, pēc spēkā esošiem normatīviem un likumiem. Ēkā sastāv no diviem ugunsdrošības nodalījumiem, vienā no tiem ir birojs divos stāvos, otrajā ir ekspozīciju zāle, vienā stāvā. Ēkas nesošās konstrukcijas ir tērauda karkass uz pāļu režģogu pamatiem. Inženierprojekts sastāv no arhitektūras daļas, kur tiek aprakstīti un pamatoti arhitektūras un siltumtehniskie risinājumi. Būvkonstrukciju inženierprojekta daļā tiek pamatots nesošo konstrukciju izvēle, kā arī tiek aprēķināta trīs galveno nesošo būvkonstrukciju nestspēja un veikta to dimensionēšana. Daļas tehnoloģiskajā sadaļā ir aprakstīts darbu veikšanas process. Ekonomiskajā sadaļā ir izveidotas divas tāmes – lokāla, būvprocesa tāme un kopējā būvniecības izmaksu tāme. Darbā ir izmantoti literatūras avoti latviešu, angļu un krievu valodā, no zinātnisko datu bažu resursiem un no RTU zinātniskas bibliotēkas. Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Keywords Šķiedrbetons, tērauda šķiedras, lieces stiprība
Keywords in English FRC, steel fibers, bending stress
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 04.02.2021 13:35:09