Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Rīgas sabiedrisko celtņu arhitektoniskās izteiksmes līdzekļi 1965. - 1975. gadā
Title in English The Means of Architectural Expression of Riga Public Buildings in the Period from 1965 till 1975
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Dace Kalvāne
Reviewer Lekt. S. Levāne
Abstract Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 4. kursa bakalaura studenta Riharda Borska bakalaura darba nosaukums ir “Rīgas sabiedrisko celtņu arhitektoniskās izteiksmes līdzekļi 1965. – 1975. gadā”. Modernā kustība ir 20. gadsimta arhitektūras strāvojums, kam raksturīga inovatīva pieeja arhitektūras risinājumiem un pilsētbūvnieciskajai struktūrai. Latvijā modernā kustība attīstījās ciešā sakarībā ar politiskajām norisēm. Tās paraugu saglabāšana ir diskusiju temats visā pasaulē. Latvijā modernās kustības ēkas strauji izzūd, tāpēc nepieciešama vispārēja kompozicionāla analīze, lai konsekventi izvērtētu modernās kustības arhitektūras objektu saglabāšanas iespējas. Pētījuma mērķis ir apzināt individuālo projektu padomju modernās kustības sabiedriskās celtnes, analizējot to arhitektoniskās izteiksmes līdzekļus un kompozīciju. Darba ietvaros tiek apskatītas tikai 1965. – 1975. gadā projektētās un ekspluatācijā nodotās ēkas Rīgas mūsdienu administratīvi teritoriālajās robežās. Darba rezultāti var tikt izmantoti arhitektūras perioda kompozicionālam izvērtējumam un argumentācijā par modernās kustības arhitektūras mantojuma nākotni Latvijā. Bakalaura darba rezultātā iegūti secinājumi par modernās kustības principiem, tās arhitektūras paraugu kompozicionālajām un materiāltehniskajām kvalitātēm Latvijā, sabiedrības emocionāli estētisko uztveri pret modernās kustības arhitektūru, skaidrotas iespējamās sakarības un sniegti potenciālie risinājumi modernās kustības arhitektūras aizsardzībā. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām un 16 apakšnodaļām. Galvenās nodaļas ir: Modernās kustības konteksts, Rīgas sabiedrisko celtņu arhitektoniskā veidola analīze, Eiropas sabiedrisko celtņu arhitektoniskā veidola analīze. Darba apjoms ir 109 lappuses, tajā skaitā 49 attēli, 6 pielikumi un 9 secinājumi. Pielikumā ir 6 intervijas ar nozares ekspertiem, aptaujas “Emocionāli estētiskā uztvere Latvijas sabiedrībā par 1965. – 1975. gadā projektētajām un celtajām Rīgas sabiedriskajām ēkām” paraugs un rezultātu apkopojums, tabula “Publisko ēku tipoloģija un hronoloģiskā attīstība Rīgā laikā no 1965. līdz 1979. gadam”, arhitektūras projektēšanas noslēguma prezentācijas grafiskais materiāls. Izmantoto avotu skaits – 166.
Keywords arhitektūras kompozīcija, individuālie projekti, modernā kustība, publiskas iestādes, Rīga, sabiedriskas iestādes, 1965, 1975
Keywords in English architecture composition, custom projects, modern movement, public buildings, Riga, 1965, 1975
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 31.01.2021 23:59:18