Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Ilgtspējīga motoru sporta telpiskā vide
Title in English A Sustainable Spatial Environment of Motor Sports
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Sarmīte Barvika
Reviewer Doktorants E. Markus
Abstract Motoru sportā, cilvēks ar automobili pilnībā saplūst veidojot bīstamu savienību, kas spēj traukties lielā ātrumā. Trases, ir tā vieta, kur šī savienība spēj pilnībā atraisīties un pārbaudīt spēku un spēju robežas. Tā ir droša vide, kur izpausties, neapdraudot sabiedrību, kā arī nepārkāpjot likumu un noteikumus. Trašu kompleksi ir vide, kas savā darbībā ļauj cilvēkiem gūt jaunas iemaņas un pārliecību, padarot arī ikdienas satiksmi ielās daudz drošāku. Šajā vidē tiek mācīti jaunie autovadītāji, jau no bērna kājas. Ikviens cilvēks, kas saskāries ar motoru sportu, zinās teikt, ka tieši sacīkstes trasē ir izveidojuša viņos spēju ātri un nosvērti reaģēt uz ikdienas satiksmē notiekošo. Bakalaura darbā “Motoru sporta ilgtspējība telpiskajā vidē”, tiek apkopoti motoru sporta trašu veidošanas principi un noteikumi, kas jāņem vērā veidojot trases tā, lai tajās varētu rīkot Starptautiskās automobiļu federācijas, Eiropas un pasaules līmeņa sacensības. Tiek apskatīta motoru sporta veidošanās vēsture un attīstība līdz mūsdienām. Tiek apskatīta un analizēta motoru sporta infrastruktūra un tās problemātika, kā arī sporta veida attīstības mērķi, tendences un faktori, kas to ietekmē. Tiek uzskaitīti un aprakstīti trašu veidi. Sīkāk tiek apskatītas trases, kas veidotas Ziemeļvalstu reģionā, izceļot tos trašu kompleksus, kam pieder aktīva licence 2020. gadā un tādas trases, kas pēc savas infrastruktūras atbilst federācijas sacensību rīkošanas prasībām. Sīkāka tiek analizētas Latvijas trases, to problemātika, infrastruktūra, ilgtspējība, attīstības potenciāls un holistika. Darbā tiek apkopoti Starptautiskās automobiļu federācijas galvenie noteikumi trašu infrastruktūras veidošanai uzskatāmā un pārredzamā formātā. Rīgas Tehniskās Universitātes, arhitektūras fakultātes, 4.kursa bakalaura studentes Kristīne Mēneses, bakalaura darba pētnieciskā daļa sastās no ievada, trim izpētes nodaļām, vienpadsmit apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem labākas motoru sporta telpiskās vides veidošanai. 82 lapaspusēm, 84 attēliem, 2 tabulām, 97 izmantotajiem avotiem, pielikumiem.
Keywords Motoru sports, ilgtspējība, trases, LAF, FIA.
Keywords in English Motorsport, sustainability, traces, LAF, FIA.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 31.01.2021 18:41:18