Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Rīgas ūdenstilpju raksturojums un to attīstību kavējošie faktori
Title in English Characteristics of Riga Water Bodies and the Hindering Factors of their Development
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Egons Bērziņš
Reviewer Arhitekte V. Holcmane
Abstract Rīgā ūdenstilpēm vēsturiski vienmēr ir bijusi liela nozīme pilsētas attīstībā, nodrošinot iespēju ērti veikt gan pasažieru, gan arī kravu pārvadājumus, veicinot pilsētas ekonomisko izaugsmi un nodrošinot iedzīvotājiem patīkamu pilsētvidi. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 4. kursa studenta Tila Zigmunda Ozoliņa bakalaura darbā “Rīgas ūdenstilpju raksturojums un to attīstību kavējošie faktori” tiek aplūkotas Rīgas ūdenstilpes, to izmantošana laika gaitā, kā arī faktori, kas ietekmē šo ūdenstilpju attīstību. Ar vēstures izpētes metodi tiek apskatīta Rīgas ūdenstilpju kādreizējā vērtība un nozīme pilsētas attīstībā. Šī brīža normatīvu un pētījumi par ūdenstilpju tematu tiek apskatīti un apkopoti izmantojot aprakstoši analītisko metodi. Lai pamatotu izvēlēto tematu un noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par Rīgas ūdenstilpēm, tiek veidota socioloģiskā aptauja. Ar salīdzinoši analītisko metodi tiek aplūkotas un ar Rīgu salīdzinātas citu valstu galvaspilsētu ūdenstilpes un to nozīme pilsētvidē. Bakalaura darbs sastāv no ievada, 3 galvenajām daļām un secinājumiem. Pirmā darba nodaļa veltīta ūdensobjektu termina skaidrojumam, kā arī ūdensobjektu un peldbūvju nozīmei pilsētvidē. Otrajā nodaļā tiek raksturotas Rīgas ūdentilpes- to vēsturiskā un šī brīža izmantošana. Trešajā nodaļā tiek apskatīta citu valstu galvaspilsētu ūdenstilpju izmantošanas pieredze un salīdzināta ar Rīgu. Bakalaura darbs sastāv no 58 lapām, 13 attēliem, 18 pielikumiem un 51 izmanto informācijas avotu vienības. Atslēgas vārdi: Rīgas ūdenstilpes, ūdens sabiedriskais transports, peldmājas, pilsētvides attīstība
Keywords Rīgas ūdenstilpes, ūdens sabiedriskais transports, peldmājas, pilsētvides attīstība
Keywords in English Riga water bodies, water public transport, floating homes, urban development
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 31.01.2021 18:23:55