Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Rīgā 20. gadsimta pirmās puses laikā celto daudzīvokļu ēku adaptācija 21. gadsimta iedzīvotāja vajadzībām
Title in English Adaptation of Apartment Houses Built in Riga in the first part of 20th Century to the Needs of 21st Century Inhabitants
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Edgars Bondars
Reviewer Prakt.doc. D. Bērziņš
Abstract Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 4. kursa studenta Edgara Plociņa bakalaura darbā ir apskatītas biežāk sastopamās problēmas, kuras saistītas ar pirmskara daudzdzīvokļu ēku dzīvokļu adaptāciju mūsdienu - 21. gadsimta standartiem. Bakalaura darba mērķis ir definēt galvenās problēmas vēsturisku daudzdzīvokļu ēku pielāgošanai mūsdienu dzīves kritērijiem, un secināt definēto problēmu iespējamos risinājumus. Šis darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā tiek noskaidroti galvenie kritēriji labvēlīgai dzīves kvalitātei - tiek apskatītas pasaulē pieņemtas vides kvalitātes metodoloģijas , zinātniskā literatūra par mājokļa iespaidu uz cilvēka veselību un veiktās aptaujas par labsajūtas aspektiem, ko cilvēks saņem no sava mājokļa. Otrajā daļā tiek analizēti pirmskara mūra un koka daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas projekti Rīgā. Tiek noteiktas biežāk veiktās izmaiņas, kā arī problēmas, ar kurām visbiežāk saskaras projektētāji, atjaunojot pirmskara daudzdzīvokļu ēkas. Trešajā daļā tiek pētīta dzīvokļu tirgus situācija Rīgas centrā, apskatot pieejamo dzīvokļu stāvokli un būtiskākās problēmas. Darba izpildes gaitā, informācijas avotu, kā arī interviju iegūšana bija apgrūtināta, COVID-19 vīrusa izplatības ierobežojumu dēļ. Informācijas avoti galvenokārt tika meklēti no internetā pieejamajiem resursiem, radio intervijām un mājās pieejamās literatūras. Darbs rakstīts Latviešu valodā, tas sastāv no 50 lapaspusēm, kurās ir iekļautas 7 tabulas, 13 attēli, 3 diagrammas. Darbā tika izmantoti 29 informācijas avoti un 6 pielikumi.
Keywords pirmskara ēka, daudzdzīvokļu ēka, adaptācija, atjaunošana, dzīves kritēriji.
Keywords in English pre-war building, apartment building, adaptation, renovation, living criteria.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 31.01.2021 13:33:53