Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Bērnu rotaļu laukumu arhitektūra
Title in English Architecture of Children Playgrounds
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Alisa Koroļova
Reviewer Asoc.prof. A. Ulme
Abstract Bakalaura darba mērķis ir apkopot informāciju par rotaļu laukumu nozīmi, dizainu ietekmējošajiem veidiem un faktoriem, kā arī izstrādāt priekšlikumus un ieteikumus vides uzlabošanai lielmēroga rajonu bērnu rotaļu laukumos Rīgā. Darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļā tika apkopot informācija no literatūras avotiem par spēles nozīmi un rotaļu laukumu veidiem. Tika analizēta spēļu ietekme uz bērnu attīstību, izpētītas bērnu vajadzību atšķirības dažādos vecumos un izvēlēts piemērots rotaļu laukumu aprīkojums daudzveidīgai bērnu attīstībai. Tika sistematizēti rotaļu laukumu veidi, to īpašības un visbiežāk izmantotie materiāli. Otrajā daļā tika analizēti faktori, kas ietekmē rotaļu laukumu dizainu, tostarp klimatiskie faktori, rajonu apbūves mērogs un kopīgā dizaina izstrāde sadarbībā ar iedzīvotājiem. Apkopots normatīvā regulējuma dokumentu saraksts par rotaļu laukumu projektēšanas procesu Latvijā un sagatavots kopsavilkums. Tika izskatīti un izanalizēti piemēri par bērnu iesaistīšanu rotaļu laukumu kopīgā projektēšanā dažādās valstīs. Trešajā daļā tika analizēti Ziepniekkalna lielmēroga rajonā esošie rotaļu laukumi. To vispārīgās īpašības tika apkopotas un atspoguļotas Ziepniekkalna rajona kartē. Tika veikta iedzīvotāju aptauja par jaunu rotaļu laukumu nepieciešamību. Tika izpētīta bērnu attālinātas līdzdalības iespēja, kā arī tika piedāvāta jauna metode bērnu iesaistīšanai rotaļu laukumu dizaina izstrādē un projektēšanā. Darba rezultātā noteiktas rotaļu laukumu izveidošanai nepieciešamā aprīkojumā atšķirības atkarībā no bērnu vecuma un ietekmes uz viņu attīstību, kā arī uzsvērti faktori, kuri jāņem vērā pirms rotaļu laukumu projektēšanas. Tika apzinātas Ziepniekkalna rajona esošo rotaļu laukumu problēmas un to iespējamie risinājumi. Ziepniekkalna rajona kartē ir atzīmētas zonas, kur pieprasījums pēc jauniem rotaļu laukumiem ir visaugstākais. Tiek piedāvātas iespējamās vietas jaunu rotaļu laukumu būvniecībai, kā arī šķēršļi, ar kuriem var saskarties. Lai iesaistītu bērnus rotaļu laukumu projektēšanā, ir izstrādāts lietojumprogrammas prototips. Atslēgas vārdi: rotaļu laukumi, atpūtas zonas, mazās arhitektūras formas, bērnu attīstība, iedzīvotāju līdzdalība. Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, 52 lpp., 48 attēliem, 7 tabulām un 5 pielikumiem. Visi bakalaura darbā iekļautie attēli, diagrammas, fotogrāfijas un tabulas ir pētījuma gaitā iegūtie materiāli. Darba veidošanas procesā tika izmantoti 76 informācijas avoti.
Keywords rotaļu laukumi, atpūtas zonas, mazās arhitektūras formas, bērnu attīstība, iedzīvotāju līdzdalība
Keywords in English children playgrounds, small architectural forms, children development, participatory planning
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 30.01.2021 23:34:29