Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Publisku ēku atjaunošana no degradēta stāvokļa
Title in English Public Building Renewal from a Degraded State
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Marts Švēde
Reviewer Prakt.doc. A.Lapiņš
Abstract Pilsētvide vienmēr strauji mainās un pielāgojas jaunām cilvēku vajadzībām un funkcijām. Tā vienmēr tiecas pēc atjauninājumiem un augošām ērtību prasībām. Ja pilsētā ēka tās nevar nodrošināt, tad tā tiek aizmirsta un laika gaitā nolaista, gaidot jaunas elpas piešķiršanu. Labākajā gadījumā tās tiek pārbūvētas rekonstruējot, restaurējot vai adaptīvi pielāgojot pēc jaunās ieceres nepieciešamības. Ja privātais sektors paliek nemanāms plašākai sabiedrībai, tad publiskās ēkas ir tās, kas liecina par pārmaiņām pilsētvidē, cilvēku attieksmē, vērtībās un domāšanā. Pētījuma mērķis: Salīdzināt un izvērtēt degradētas ēkas, kuru pārbūve ietver funkciju maiņu uz publisku ēku. Izzināt pārbūves metodes un celtniecības paņēmienus, lai iegūtu pilnvērtīgi funkcionējošu publisko arhitektūru. Bakalaura darba noslēgumā tiek apkopota informācijas analīze - publisku ēku atjaunošanas izvērtēšana no degradēta stāvokļa Latvijā un Eiropā, ēku pārbūves iespējas. Tiek izdarīti secinājumi, balstoties uz apkopoto informāciju un veikto aptauju. Rīgas Tehniskās universitātes, Arhitektūras fakultātes, 4. kursa studenta, Dāvja Jansona bakalaura darbs strukturizēts no trīs analītiskajām daļām un izvirzītajiem secinājumiem. Bakalaura darbs sastāv no 69. lpp., 25 attēliem, 3 pielikumiem un 46 izmantotajiem avotiem.
Keywords Publiskas ēkas, Pārbūve, Adaptīvā atkārtotā izmantošana, Degradētas ēkas
Keywords in English Public buildings, Construction, Adaptive Reuse, Degraded Buildings
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 30.01.2021 12:43:43