Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Dzīvojamās vides arhitektūras attīstība Purvciema apkaimē Rīgā
Title in English Development of Habitat Architecture in Purvciems Neighbourhood, Riga
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Anita Antenišķe
Reviewer Zin.asistente L. Garkāje
Abstract Pētījuma nosaukums: Dzīvojamās vides arhitektūras attīstība Purvciema apkaimē Rīgā Autors: Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 4. bakalaura studiju kursa studente Kitija Vidronoka Anotācija: Bakalaura darba pētījumā tiek apskatītas un analizētas padomju laika daudzdzīvokļu pilsētvides un daudzstāvu dzīvojamo māju renovācijas nepieciešamība un iespējas Purvciemā ar mērķi nodrošināt dzīvojamo ēku drošu un mūsdienām atbilstošu ekspluatāciju. Šajā pētnieciskajā darbā, izmantojot literatūras un dažādu pētījumu analīzi, un apsekojumus dabā, tika noteikti nepieciešamie pasākumi, kurus ir būtiski veikt iekštelpu un ārtelpu renovācijā, pagarinot ekspluatācijas termiņu. Tālāk darbā veikta lielmēroga dzīvojamo apkaimju mūsdienu attīstības analīze ārvalstu un Latvijas kontekstā. Darbs sastāv no 3 nodaļām. Pētījuma pirmajā nodaļā tiek pētīta Purvciema apkaimes vēsturiskā izveide un attīstība, lai izprastu dzīvojamo ēku tipa, ārtelpas risinājuma izcelsmi un to saikni ar mūsdienām. Balstoties uz pirmajā nodaļā veikto vēsturisko analīzi, otrajā nodaļā tiek pētīts padomju laika daudzdzīvokļu dzīvojamās vides un arhitektūras pašreizējais stāvoklis Purvciema apkaimē, analizēta mikrorajona funkcionālā un sociālā situācija. Darba trešajā nodaļā veikta mūsdienu prasībām atbilstoša ārvalstu, Latvijas un Rīgas mikrorajona revitalizācijas pieredzes analīze, lai noskaidrotu kādi darbi jau tiek veikti, veicot dzīvojamo ēku un rajonu renovāciju. Sasniegtie pētījuma rezultāti: galvenie revitalizācijas paņēmieni ir padomju laika dzīvojamo ēku tehniskā stāvokļa uzlabošana un brīvo teritoriju efektīva izmantošana, dzīvojamo māju arhitektoniskās kvalitātes saglabāšana un pielāgošana mūsdienu dzīves kvalitātes prasībām. Apkaimes arhitektoniskās vides novecošanās un degradācijas draudi. Bakalaura darba apjoms: 3 nodaļas, 49 lappuses, iekļautas 25 ilustrācijas, 5 tabulas un 4 pielikumi. Darba procesā izmantoti 57 Informācijas avoti. Atslēgas vārdi: Lielmēroga dzīvojamās apkaimes, daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, Purvciems, revitalizācija, mikrorajons, iekšpagalmi, dzīvojamās mājas.
Keywords Lielmēroga dzīvojamās apkaimes, daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, Purvciems, revitalizācija, mikrorajons, iekšpagalmi, dzīvojamās mājas.
Keywords in English Large-scale residential areas, multi-apartment residential buildings, Purvciems, revitalization, residential area, courtyards, residential houses.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 29.01.2021 21:25:48