Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Jaunbūve organiskās arhitektūras principu kontekstā
Title in English A New Building in the Context of Organic Architecture Principles
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Renāte Čaupale
Reviewer Arhitekte I. Miķelsone
Abstract Arhitektūras nozare Latvijā vēsturiski vienmēr bija nozīmīga un pēdējo divdesmit gadu laikā ir ievērojami attīstījusies. No daudziem aspektiem, kas veido arhitektūru, tieši esošās kultūrvides saglabāšana un laikmetīgu jaunbūvju harmoniska iekļaušana vidē mūsdienās kļūst arvien aktuālāka. To parāda arī darba laikā veiktā aptauja, kurā piedalījās 153 respondenti. No tiem 95% uzskata, ka jaunbūves saderībai ar apkārtējo vidi ir vitāla nozīme. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 4. kursa studenta Jāņa Vēvera bakalaura darba mērķis ir analizēt un apzināt būtiskākos aspektus, kas veicina jaunbūvju harmonisku iekļaušanu konkrētajā vidē. Lai sasniegtu mērķi, tika pētīti galvenie faktori, kas nodrošina cilvēka emocionālu saikni ar telpu un vidi, organiskās arhitektūras principi vides kontekstā, un, secīgi, analizēti Latvijas arhitektūras piemēri. Bakalaura darbs sastāv no četrām nodaļām, kurās ir pētīta informācija par cilvēka emocionālo saikni ar telpu un vidi, kā arī organiskās arhitektūras principiem, kas sekmē ēkas harmonisku iekļaušanos vidē. Pirmajā nodaļā ir analizēti teorētiskie darbi par vietas identitātes veidošanas principiem, kas nosaka emocionālo saikni ar vidi laikmeta kontekstā. Otrajā nodaļā apkopoti piemēri par organiskās arhitektūras pamatprincipiem un to pielietojumu atpazīstamākajos ārzemju piemēros. Trešajā nodaļā tika pētīti un analizēti piemēri no Latvijas, pamatojoties uz pirmajā un otrajā nodaļā apkopoto informāciju un veiktajā aptaujā iegūtajiem datiem. Ceturtajā – parādītas izpētes un aptaujas rezultātiem kopsakarības. Bakalaura darbā secināts, ka galvenie aspekti, kas sekmē ēkas harmonisku iekļaušanos vidē, ir vietai piederīgu un dabīgu materiālu izmantošana, ritma un proporcijas, formu, kas atbilstu vietas kontekstuālajiem apstākļiem un krāsu, kas harmoniski sader ar esošo vidi, pielietošana. Vietas identitāte rodas laika gaitā uzturoties un gūstot asociācijas ar konkrētajiem apstākļiem. Bakalaura darbs sastāv no 59 lappusēm, ieskaitot 56 attēlus, 4 pielikumus, Bakalaura darbam izmantoti 44 informācijas avoti, Darba atslēgas vārdi: organiskā arhitektūra, vietas identitāte, jaunbūve vidē, jaunbūve pilsētvidē.
Keywords organiskā arhitektūra, vietas identitāte, jaunbūve vidē, jaunbūve pilsētvidē
Keywords in English organic architecture, place identity, new building, inclusion into the environment
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 29.01.2021 21:09:23