Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Zaļās struktūras blīvas pilsētas reģenerācijā
Title in English Green Structures in the Regeneration of Dense City
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Sandra Treija
Reviewer Lektors A.Koroļova
Abstract Darba autore: Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 4. kursa studente Inga Braķe Darba nosaukums: Zaļās struktūras blīvas pilsētas reģenerācijā Darba zinātniskā vadītāja: Dr.arch., prof. Sandra Treija Studiju programma: Arhitektūra Programmas veids un līmenis: Akadēmiskās bakalaura studijas Bakalaura darba mērķis ir apkopot zaļo struktūru integrācijas iespējas un izaicinājumus Rīgas vēsturiskajā centrā. Darba uzdevumi sastāv no tēmas teorētiskās izpētes, pasaules piemēru apskates un analīzes, kā arī Rīgas vēsturiskā centra zaļo struktūru veidošanas iespējām un izaicinājumiem, veicot attālināto ekspertu interviju analīzi. Bakalaura darba pirmajā nodaļā pētīta zaļās sistēmas attīstība pilsētā un tās nozīme pilsētvides un iedzīvotāju labklājības kvalitātes uzlabošanā. Nodaļā apskatīti blīvas pilsētvides zaļo struktūru veidošanas vispārējie principi. Otrajā darba nodaļā tiek analizēti piemēri pasaulē īstermiņa un ilgtermiņa zaļo struktūru ieviešanas veidi blīvā pilsētvidē. Ar piemēra palīdzību pētīta zaļo struktūru ietekme uz blīvas pilsētvides lietotāju. Pēc veiktajām attālinātajām ekspertu intervijām trešajā nodaļā apkopoti zaļo struktūru veidošanas šķēršļi un ieviešanas paņēmieni Rīgas vēsturiskajā centrā. Pēc ekspertu intervijām apkopota Rīgas vēsturiskā centra iedzīvotāju iesaiste vides zaļo struktūru veidošanas procesos. Darba pielikumā atrodamas visu ekspertu intervijas un Arhitektūras projektēšanas uzdevums. Bakalaura darbs sastāv no 48 lpp., 21 attēla, 3 tabulām, 9 pielikumiem un 127 izmantotajiem avotiem.
Keywords zaļās struktūras, blīva pilsētvide
Keywords in English green structures, dense urban environment
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 29.01.2021 20:11:43