Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Veselības aprūpes un labsajūtas pakalpojumu lietotnes ekonomiskais novērtējums
Title in English Economic Evaluation of Health Care and Wellness Services App
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vladimirs Šatrevičs
Reviewer zinātniskā asist. V. Babiča
Abstract Bakalaura darba autors: Aswathy Asokan Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Assistant Professor, Dr.oec Vladimirs Šatrevičs Bakalaura darba temats: Veselības aprūpes un labsajūtas pakalpojumu lietotņu ekonomiskais novērtējums - aptaujas analīze Bakalaura darbs rakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, teorētiskā un pētnieciskā darba. Darba apjoms ir 62 lappuses, tajā ir 26 tabulas un 4 attēli. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir: 24 avoti angļu valodā, ieskaitot grāmatas, kā arī zinātnisko darbu tiešsaistes avoti. Teorētiskā daļāaprakstītas visas vērtēšanas metodes, piemēram, izmaksu ieguvums, izmaksu efektivitāte, izmaksu lietderība un izmaksu samazināšanas metodes. Praktiskā daļa sastāv no aptaujas interpretācijas, kurā tiek analizēta un izskaidrota aptauja. Pēc tam tiek veikta paraugu analīze, kurā tiek padarīts pieejams un pārbaudīts lietotnes minimāli dzīvotspējīga produkta paraugs. Šajā gadījumā viņiem tika piegādāts lietotnes testa produkts, kas ir pieejams tikai Indijā. Viņiem tika lūgts to izmantot un sniegt atsauksmes par viņu pieredzi. Rezultāti ir iekļauti praktiskajā daļā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Vērtības piedāvājums Aswathy I. (2021) Veselības un labsajūtas pakalpojumu lietotņu ekonomiskais novērtējums - aptaujas analīze. Bakalaura darbs. Rīga. RTU, IBEM DIBM, bakalaura akadēmisko studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība”. 62
Keywords Ekonomika, Novērtēšana, Uzsākt ,Mobilās veselības aprūpes lietotnes, Wellness lietotne
Keywords in English Economics, Evaluation, Start up, Mobile health care apps,Wellness app
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 25.01.2021 11:09:38